Hoogeveen – In 2014 heeft SportDrenthe ruim 1600 Drentse sport- en beweegorganisaties benaderd en gevraagd of zij sport- en beweegmogelijkheden aanbieden specifiek voor mensen met een beperking en/of valide senioren. Alle reacties zijn geïnventariseerd en in kaart gebracht, met als resultaat de digitale Sportwijzer: een website met het volledige sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en valide senioren.

In de digitale Sportwijzer is, na reacties van 214 sport- en beweegorganisaties het aanbod voor mensen met een beperking en van 138 organisaties met aanbod voor valide senioren in Drenthe, terug te vinden. Dit maakt het voor deze groep mensen makkelijker om een sportvereniging te vinden in hun buurt. In de loop van 2015 wordt de website verder uitgebreid met informatie over bijvoorbeeld de toegankelijkheid van accommodaties en de kwaliteit van het lesgevend kader.

Officiële ingebruikname digitale Sportwijzer
De digitale Sportwijzer wordt op 9 december a.s. officieel in gebruik genomen door Ard van der Tuuk, gedeputeerde van de provincie Drenthe, en Ineke Donkervoort, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Drenthe College en tevens lid van de Council Drenthe beweegt.

Locatie: Drenthe College, Ubbingecamp 1, Emmen
Tijd: 19.30 uur

In samenwerking met het Drenthe College en wordt tevens gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘lerend netwerk’ op het gebied van aangepast sporten.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Vanaf 10 december is de digitale Sportwijzer door iedereen te bekijken op klik hier.

Door Henk Boer

Geef een reactie