Hoogeveen – Op woensdagochtend 14 januari 2015 vond de diploma-uitreiking plaats aan de peuters die het Boekenbeer-programma hebben gevolgd. Op de jeugdafdeling van de Centrale Bibliotheek kregen de peuters hun eerste diploma, een gratis bibliotheekabonnement, een mooi boekje en ontvingen de moeders een roos.

Boekenbeer programma
Boekenbeer is een tweejarig programma voor 0-2 jarigen en hun ouders waarin het opvoeden en het (voor)lezen centraal staan. Het wordt uitgevoerd door VVE&O van de Stichting Welzijnswerk (SWW), in een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Hoogeveen.

Ouders doen om allerlei redenen mee. Een verwijzing vindt meestal plaats door de wijkverpleegkundige. Het eerste contact met de ouders/verzorgers wordt gelegd door een medewerker van VVE&O. Zij gaat bij de ouders op bezoek en bekijkt wat zij voor hen kan betekenen op het gebied van ontwikkelingsstimulering (waaronder taal) en opvoedingsondersteuning. Het programma Boekenbeer is daarbij ondersteunend.

Lezen en luisteren
Bij Boekenbeer worden ouders en kinderen gestimuleerd samen boeken te ‘lezen’, samen (prenten)boeken te bekijken. Ook krijgen ouders en kinderen bibliotheekboeken te leen. In het Boekenbeer programma komen allerlei thema’s voorbij die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. De medewerker van VVE&O komt regelmatig op bezoek en gaat ook in op opvoedings- of ontwikkelingsvragen die ouders hebben. Veel kinderen gaan na Boekenbeer door met Puktas, een programma waarbij ouders en peuterleiders / kinderopvangmedewerkers samen aan dezelfde thema’s werken met kinderen in de peuterleeftijd.

Informatie
Wilt u meer informatie over VVE&O en Boekenbeer, kijk dan op www.swwh.nl, onder het kopje Jeugd en Jongeren. Bellen met Suze Mendes van het team cultuur en educatie van Bibliotheek Hoogeveen kan ook: telefoon 0528 268131.

Door Henk Boer

Geef een reactie