Disclaimer

Copyright:
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en de combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databank-rechten. Deze rechten berusten bij de Hoogevener. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Hoogevener is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Nieuwsfotografie:

  • Wordt de foto gebruikt voor journalistieke doeleinden? Geen aparte toestemming nodig.
  • Wordt de foto opgeslagen in een beeldbank? Geen aparte toestemming nodig als de foto alleen wordt gebruikt voor journalistieke doeleinden.
  • Verkoop je de foto door? Geen aparte toestemming nodig als de foto alleen wordt gebruikt voor journalistieke doeleinden. Hier meer info

Bron: https://www.nvj.nl

Gebruik van foto/videomateriaal:
Foto’s en video’s die op onze website, facebook of twitter zijn geplaatst mogen niet zonder meer voor eigen doeleinden gebruikt worden. Het kopiëren van foto’s en video’s voor gebruik op andere websites, in drukwerk of ander persoonlijk of publiek gebruik van het materiaal is verboden. Bij overtreding brengen wij € 85,- per overtreding / per foto of video in rekening.

Ingebrachte foto’s:
Foto’s en ingebrachte stukken met naam en/of bronvermelding: In gebrachte foto’s en stukken met vermelding “Ingezonden Bericht” zijn aangeleverd door organisaties, clubs en of personen.

Aansprakelijkheid:
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, de Hoogevener.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. de Hoogevener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site.

Klik hier voor de algemene voorwaarden