Nieuwlande – Onder het luiden van de kerkklokken vertrok om 19.45 uur een stille tocht vanaf De Hoeksteen naar het verzetsmonument en het Yad Vashem monument waar bloemen en kransen werden gelegd. Burgemeester Loohuis hield na de 2 minuten stilte een toespraak. Hierin haalde hij aan dat tijdens de oorlogstijd Nieuwlande een dorp was dat zweeg.

Stilte op een plek waar vrijheid is.
Wij gedenken hen, die vielen in de strijd tegen een overheersende legermacht. Die heel veel verdriet en ellende bracht. Het was een onvoorstelbare moeilijke tijd.Vijf lange jaren van onderdrukking, onbeschrijflijk leed is er geleden. Dood en verderf waren niet gering, bombardementen op vele steden. Jodenvervolging, gewelddaden, hongerwinter, gebrek aan alle dingen. Vele verzetsstrijders verraden. Soldaten, die kwamen en gingen.

Nu 72 jaar later wil men praten over die verschrikkelijke tijd. “Het wordt tijd dat we het doorgeven opdat wij nooit vergeten”. Er staat een kerk te koop in het dorp. De inwoners van Nieuwlande willen hierin graag een museum vestigen. “We hebben het monument en een onderduikershol maar een museum hebben we nog niet”, aldus één van de omstanders. “En dat vind ik mooi”, haalde de burgemeester aan in zijn toespraak. “We waren hem kwijt, het Certificate of Honor. Dit certificaat is uitgereikt aan de gemeente Oosterhesselen door de consul van Israël. Vroeger viel Nieuwlande in de gemeente Oosterhesselen. Nieuwlande wilde graag bij de gemeente Hoogeveen horen. Na de gemeentelijke herindeling is dat ook gebeurd. Daarna is het certificaat in de vergetelheid geraakt. Later werd hij teruggebracht en misschien krijgt hij een ereplaatsje in het toekomstige museum. Nu is het originele certificaat te bewonderen in MFC ‘De Opsteker’.


Gedichten van de Hoeksteen:
Danique (OBS De Driesprong, groep 8) las het gedicht ‘Twee Minuten’

Twee Minuten
Twee minuten terug denken herdenken, meeleven met de slachtoffers op een plek. waar we geen oorlog willen kennen, Twee minuten terug denken bedenken Hoe het voor hen was Twee minuten stilte,om te laten zien wat het voor ons betekent dat wij vrijheid kenne. Twee minuten stilte op een plek waar vrijheid is.


Iris (CBS De Hoeksteen, groep 8) las het gedicht ‘Dodenherdenking 4 mei 2017’

Dodenherdenking 4 mei 2017
Wij gedenken hen, die vielen in de strijd tegen een overheersende legermacht.Die heel veel verdriet en ellende bracht. Het was een onvoorstelbare moeilijke tijd.

Vijf lange jaren van onderdrukking, onbeschrijflijk leed is er geleden.Dood en verderf waren niet gering, bombardementen op vele steden.

Jodenvervolging, gewelddaden, hongerwinter, gebrek aan alle dingen.Vele verzetsstrijders verraden. Soldaten, die kwamen en gingen. Nu mogen we 72 jaar vrijheid gedenken. Hopen dat er nooit weer oorlog zal ontstaan. Mogen wij ons allen blijvende vrede schenken, zodat wij veilig verder mogen gaan.

Laten we de bevrijders blijven waarderen en zij die hun leven lieten in de strijd.Blij, dat we nu in vrede mogen Herdenken en dankbaar mogen leven in vrijheid.

Diapresentatie

Een van de leerlingen die een gedicht voorlas

Nieuwlande 4 mei herdenking.

Door Jan van der Sleen

Nieuwlande – Meer dan 200 belangstellenden aanwezig bij de jaarlijkse 4 mei herdenking in Nieuwlande.
De herdenking is traditie getrouw bij de oorlogsmonumenten in het dorp.

Hier staan een aantal monumenten ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers uit en die in Nieuwlande 1940-1948 omgekomen zijn.

Het andere monument is het Yad Vashem monument dat het dorp kreeg van de Staat Israël.

Nieuwlande en een dorp in Frankrijk zijn de enige twee dorpen ter wereld die hiermee zijn onderscheiden.

In april 1985 werd deze uitgereikt voor het onderdak bieden van ruim 90 Joodse onderduikers.

De drijvende kracht hierachter was Johannes Post maar zonder medewerking van de bevolking was het nooit gelukt.

Ook diegene die hieraan meegewerkt hadden kregen ook een persoonlijke onderscheiding.

De geref.kerk speelde een belangrijke rol hierin en deze staat op dit moment te koop.

Enkele inwoners zijn hiervoor een actie gestart om deze te behouden voor het dorp Nieuwlande.

Geef een reactie