Emmen – Vrijdagmiddag 8 april is Willem Hazenberg officieel benoemd tot practor ‘Waterstof in de Industrie’. Met de aanstelling van Willem Hazenberg als practor is het practoraat Waterstof in de Industrie van Drenthe College een feit. Het practoraat is onderdeel van de ambities van de RegioCampus in Emmen.

Werken voor én in de regio
Energietransitie is een van de hoofdthema’s in de kennisagenda van het Noorden. Met de instelling van het practoraat wordt daaraan invulling gegeven wat passend is bij de regionale focus op de toepassing van waterstof in een industriële omgeving. Er wordt samengewerkt met provincie Drenthe, gemeente Emmen, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden, Alfa-college, Noorderpoort, Dutch Tech Zone, EnTranCe en het bedrijfsleven.

Uitdagende leeromgeving
Het practoraat Waterstof in de Industrie heeft als opdracht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor waterstof als energiedrager in de industrie en welke kennis en vaardigheden mbo-studenten zich hiervoor eigen dienen te maken. Afgelopen maanden is gewerkt aan het curriculum welke nu ook door de sectorkamer is goedgekeurd. De focus is nu het verder uitwerken van het opleidingsboek en het landelijk train de trainers programma rond waterstof. Daarna verschuift het zwaartepunt naar Asset management, onderhoudsconcepten en veiligheid als onderzoeksthema.

Uniek in Nederland
Een practoraat met dit onderwerp is uniek in Nederland. De kennis die wordt opgedaan zal in nauwe samenwerking met andere practoren, waaronder practoraat Mobiliteit en Waterstof van Noorderpoort, worden vormgegeven en gedeeld. Door het aantrekken van Willem Hazenberg slaat DC een brug tussen overheden, ondernemers in de regio en onderwijs.

Door Henk Boer

Geef een reactie