HOOGEVEEN – Het echtpaar Tangenberg Lid in de orde van Oranje Nassau kreeg uithanden van burgemeester Karel Loohuis. De bij passende versierselen opgespeld als: Lid in de orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Tangenberg-Dekker was in 1997 met haar gezin 8 weken gastouder voor een kind uit Wit-Rusland, georganiseerd door de Stichting Rusland Kinderhulp. Van 1998-2004 was ze lid van de werkgroep Stichting Rusland Kinderhulp Nieuwlande e.o.

Tweemaal kwam er een groep van 30 kinderen uit de omgeving Tsjernobyl naar Nieuwlande. De kinderen werden bij circa 20 gezinnen opgevangen. Beide keren heeft de familie Tangenberg een kind opgevangen en alles gedaan om het kind een fijne tijd te geven.

Als lid van de werkgroep was mevrouw Tangenberg-Dekker samen met de andere werkgroep leden bezig met het organiseren van voldoende middelen om de aankomst van een groep kinderen naar Nieuwlande mogelijk te maken. Ze was ook betrokken bij de organisatie van activiteiten tijdens het verblijf van deze kinderen, betrokken bij de organisatie van hulpgoederen die mee terug konden, en hielp mee om mee te investeren in landbouwprojecten en schooltuinen in plaatsen van herkomst van de kinderen.

Mevrouw Tangenberg-Dekker regelde ook alles rondom de organisatie van de gastgezinnen, het organiseren van onderwijsmogelijkheden, zoals ruimte en schoolspullen tijdens het verblijf in die 8 weken, het organiseren van dagtochten, zwemlessen en andere leuke activiteiten om deze kinderen een fijne tijd te bieden.

Ze ging ook mee als vertegenwoordiger van de werkgroep naar Wit-Rusland om de kinderen op te halen en te begeleiden op de heen en of terugreis in de bus en om een juiste koppeling te kunnen maken tussen de kinderen de gastgezinnen.

Mevrouw Tangenberg-Dekker was daarnaast ook betrokken bij de ondersteuning van de organisatie Stichting Rusland Kinderhulp Hollandscheveld.

Bij de Hervormde Vrouwendienst (HVD) was mevrouw Tangenberg-Dekker bestuurslid van in elk geval 2004-2008.

Ze bezocht ouderen in Nieuwlande bij ziekte en moeilijkheden, en bracht rond hun verjaardag een bloemetje. Bij een geboorte kwam ze namens de HVD op kraamvisite. In de paastijd maakte ze met anderen plannen voor een Paasmaaltijd. Ze stak ook haar handen uit de mouwen en maakte iets lekkers voor de maaltijd en was betrokken bij het maken de paasliturgie.

Mevrouw Tangenberg-Dekker is van 2008 tot heden vrijwilliger bij de Protestantse Evangelisatie Nieuwlande. Ze was tot 2020 ouderling kerkrentmeester, waarbij zij de taak van financiën had. Door haar accurate aanpak was altijd duidelijk hoe de financiële huishouding van de kerk ervoor stond.

Haar taken omvatten o.a. het innen van de kerkbalans, het opstellen van de jaarrekening en de begroting, het bijhouden en verwerken van de wekelijkse betalingen en ontvangsten, het aanmaken en verwerken van incasso’s, het overmaken van het salaris van de voorganger en de reiskostendeclaraties, het presenteren van de begroting tijdens de jaarvergaderingen, uitleg geven over de jaarcijfers op de ledenvergadering, het aanleveren van actuele financiële informatie ten behoeve van de kerkbode en het innen van de solidariteitskas en abonnementskosten van de kerkbode.

Ook alle verdere voorkomende werkzaamheden rondom de financiën regelde mevrouw Tangenberg-Dekker, zoals het afhandelen van nota’s, het storten van de collectes, controle op de betaling van de kerkmunten, het regelen van de kascontrole en het communiceren in de kerkbode. Ze was contactpersoon voor de huurders van de pastorie, informeerde bij huurverhoging, gaf het energieverbruik door, Verder incasseerde ze de dankdagcollecte, stortte contante giften, hield de giften bij en was verantwoordelijk voor het goede verloop van de organisatie van de actie kerkbalans. Ze deed de correspondentie en de meldingen in de kerkbode en op de afkondigingen. Ze was ook verantwoordelijk voor de voorraad cartridges en printpapier en de declaratieformulieren.

Als penningmeester dacht mevrouw Tangenberg-Dekker altijd iets verder vooruit, waardoor de kerk financieel niet voor verrassingen kwam te staan door onverwachte kosten.

Mevrouw Tangenberg-Dekker was al kerkrentmeester ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen. Voor o.a. het vernieuwen van de gevels van de kerk vroeg ze offertes op, onderhield ze contact tijdens de verbouwing en betaalde nota’s.

Ze was ook goed in het aanvragen van subsidies bij allerlei instanties. Daardoor was de kerk in staat heel veel projecten aan te pakken, zoals het vervangen van de vloer en stofferen van de kandelaar en consistorie.

Verder had mevrouw Tangenberg-Dekker regelmatig dienst op de zondagmorgen. Ze verwelkomde de voorganger, deed het consistoriegebed, begeleidde de voorganger naar de preekstoel, gaf na afloop de gemeenteleden een hand en sloot de consistorie af. Ook brengt ze regelmatig een bloemetje namens de kerk naar een gemeentelid.

Tijdens de feestweek regelde mevrouw Tangenberg-Dekker altijd een kraampje op de jaarmarkt. Ze zorgde voor het inzamelen van de boodschappen, maakte er eigenhandig boodschappenmanden van die weggegeven werden als prijs op de kraam. Ook op de dag zelf stond ze bij de kraam om mensen aan te sporen iets te kopen of mee te doen aan een spel.

Mevrouw Tangenberg-Dekker verzorgt ook de administratie het kerkblad, de kerkbode. Dit doet ze nu nog steeds ook al zit ze niet meer in de kerkenraad. Ze verwerkt nieuwe abonnementen, adreswijzigingen en opzeggingen. De kerkbode wordt gezamenlijk uitgebracht met de kerkelijke gemeentes uit Hollandscheveld, Elim en Geesbrug.

Bij het Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande is mevrouw Tangenberg-Dekker sinds 2019 actief.

Ze heeft zich vanaf het begin met hart en ziel aan het museum gewijd. Wat haar wordt gevraagd wordt uitgevoerd en meer. Ze geeft constructief advies waardoor er stappen kunnen worden gezet die het museum nodig heeft.

Vanaf juni 2010 regelt ze samen met een tweede coördinatrice dat de roosters van de gastvrouwen/gastheren kloppen en dat deze conform worden uitgevoerd. Ze doet de coördinatie van de gastvrouwen/gastheren en organiseert bijzondere bijeenkomsten. Ze is ook 1 dag in de week gastvrouw in het museum.

Samen met een andere vrijwilligster heeft mevrouw Tangenberg-Dekker vanaf januari 2019 de taak om als personeelsfunctionaris op te treden, waarvoor ze actief nieuwe vrijwilligers werft en deze op de juiste plek in het museum inzet.

Vanaf maart 2019 is mevrouw Tangenberg-Dekker ook betrokken bij het realiseren van expositie “Onderduikhuis en kerk”. In een voormalig klaslokaal is een namaakhuis en kerk gebouwd waar kinderen zich kunnen verschuilen en onderduiken. Het museum heeft [zeer] beperkte middelen en in een coördinerende rol heeft mevrouw Tangenberg-Dekker ervoor gezorgd dat de aankleding en inrichting van deze expositie er eentje van topniveau is geworden.

Mevrouw Tangenberg-Dekker maakt verder de plannen en regelde de uitvoering van de (kerst en zomer) markten.

Mevrouw Tangenberg-Dekker was ook al voor 1997 actief. Ze was toen al vrijwilliger voor allerlei activiteiten bij de kerk en zat vanaf eind jaren ’80 in de ouderraad van de basisschool waar haar kinderen heen gingen. 

Samen met de heer Tangenberg is mevrouw Tangenberg-Dekker actief als vrijwilliger op uiteenlopende terreinen, fanatiek en vol inzet. Het is niet gebleven bij de taak die ze formeel hadden. Ze zetten zich ook in voor hand- en spandiensten, melden zich voor extra’s en bedenken nieuw activiteiten. Ze deden en doen veel dingen samen. De heer Tangenberg is vooral de stille kracht op de achtergrond. Mevrouw Tangenberg-Dekker is juist actief tussen de mensen.

Geef een reactie