Hoogeveen – Niet meer reizen, maar ‘gewoon’ dicht bij huis naar school gaan. Het is een lang gekoesterde wens van cluster 2-leerlingen van Kentalis. Vanwege een taalontwikkelingsstoornis of gehoorproblemen hebben zij extra ondersteuning nodig om regulier onderwijs te kunnen volgen. Dat krijgen ze in Eduwiek; de eerste vier leerlingen zijn inmiddels gestart met hun lessen.

Kentalis biedt onderzoek, zorg en onderwijs voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis en voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Logopedist en ambulant begeleider Mariët Koster: “Deze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. In Eduwiek krijgen ze les in een reguliere klas, waarbij ze worden begeleid door een Kentalis-professional. Dat biedt deze leerlingen ontzettend veel kansen. We kijken wat leerlingen nodig hebben om hun plek te vinden in het reguliere onderwijs. Dit is hoe passend onderwijs hoort te zijn.”

Unieke ontwikkeling
Ook Karen van Eck, hoofd Expertisecentrum Eduwiek, is enthousiast over de samenwerking met Kentalis. “In Eduwiek willen we ieder kind onderwijs bieden dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Dankzij de samenwerking met Kentalis komen we heel dicht bij dat doel. Bovendien profiteren ook onze medewerkers van deze unieke ontwikkeling. Het complete scholingsaanbod van Kentalis hebben we nu in huis. De expertise en deskundigheid binnen Eduwiek neemt hierdoor verder toe.”

Passend onderwijs hoe het hoort te zijn
Op een landelijk congres over passend onderwijs maakte Kentalis kennis met Eduwiek. Van Eck: “En we waren het snel eens: Eduwiek is een perfecte plek om ook onderwijs te geven aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of gehoorproblemen. Het afgelopen schooljaar is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd; Eduwiek werd geschikt bevonden als medium voorziening, zoals we deze vorm van samenwerking tussen regulier en cluster 2-onderwijs noemen. Dat is geweldig voor cluster 2-leerlingen uit onze regio. Zij kunnen dicht bij huis passend onderwijs krijgen en hoeven daarvoor niet meer te reizen.”

Eduwiek: school voor ieder kind
Eduwiek is een uniek onderwijsconcept van het Roelof van Echten College, RENN4, Ambiq en Onderwijscentrum De Twijn. De scholen werken volgens één onderwijsconcept en maken gebruik van elkaars kennis en expertise. Daarmee is het totale aanbod aan onderwijs en begeleiding beschikbaar voor alle leerlingen, waardoor ook combinaties van onderwijs mogelijk zijn. Eduwiek biedt ieder kind een passende plek voor onderwijs, zorg en begeleiding. Kansen creëren en dromen waarmaken, is waar het om draait binnen Eduwiek. ‘Wat wil jij het allerliefste bereiken?’ is een onmisbare vraag. Het antwoord van de leerling bepaalt welk pad hij gaat bewandelen. Eduwiek begeleidt jongeren naar een prachtige eindbestemming: een kansrijke toekomst.

[Fotobijschrift]
Mariët? Koster is blij met cluster 2-onderwijs in Eduwiek: “Dit is hoe passend onderwijs hoort te zijn.”

Geef een reactie