Hoogeveen – Door een bijdrage van de gemeente, de Rabobank Zuidwest Drenthe en van de Combinatie Hoogeveense Ondernemingen kunnen nu alle scholen in de gemeente Hoogeveen de beschikking krijgen over een 3D printer en meedoen aan het 3D Kanjersproject. Dit project is ontwikkeld omdat steeds minder kinderen in Nederland voor een technische opleiding kiezen. In het project komen jongeren op een bijzondere manier in aanraking met wetenschap en techniek in de hoop dat dit ze inspireert om te kiezen voor een technische opleiding. Het project levert daarmee een waardevolle bijdrage aan het streven naar een gezond economisch klimaat in de gemeente Hoogeveen. Immers, goed geschoolde arbeidskrachten zijn waardevol voor ondernemers in de gemeente.

3D Kanjersproject
De leerlingen gaan niet alleen werken met de 3D-printer, ze gaan de printer ook zelf bouwen. Het bouwen van en werken met een 3D-printer vraagt om onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee vaardigheden worden ontwikkeld als creativiteit, co-creatie, leren door te doen, ondernemingszin, kritisch en onderzoekend denken. RSG Wolfsbos en RvE verzorgen voor een aantal basisscholen de technieklessen en bieden ondersteuning bij de uitvoering van het project. Hierbij worden ook leerlingen ingezet.

Ongekende mogelijkheden
De aandacht voor 3D-printing is wereldwijd heel groot. De techniek heeft ongekende mogelijkheden. Het 3D Kanjersproject biedt de basisscholen de mogelijkheid om op een moderne manier invulling te geven aan de per 2018 verplichte invoering van het vak Wetenschap & Techniek. Naast de focus op technische vaardigheden levert het project een belangrijke bijdrage aan de vaardigheden die voor de verdere loopbaan van leerlingen van belang zijn.

Techniekpact
De provincie Drenthe is als trekker van het Techniekpact Noord betrokken en enthousiast over het 3D Kanjersproject. Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technische sector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het 3D Kanjersproject is een voorbeeldproject voor instroombevordering.

Door Henk Boer

Geef een reactie