HOOGEVEEN – Een koffiekar met kerstkransjes en een vrolijk bouwbord met kerstwensen vormden vrijdag 15 december het decor voor een feestelijk startmoment in de Zeeheldenbuurt. Bewoners, De Smederijen, de gemeente Hoogeveen en Woonconcept trapten zo officieel een groots project af om samen te werken aan een nieuwe Zeeheldenbuurt.

Voorkeur: een vernieuwde Zeeheldenbuurt
In het afgelopen jaar heeft Woonconcept met vrijwel alle bewoners in de wijk gesproken over de kwaliteit van de woningen en het wonen in de Zeeheldenbuurt. Ook zijn de technische mogelijkheden van de woningen onderzocht. De woningen zijn ooit gebouwd volgens een snelle bouwmethode vanwege de woningnood na de oorlog, waarbij een lichte staalconstructie is gebruikt. De conclusie is mede daarom dat de woningen een te slechte basis hebben om te renoveren. Het is daarom de voorkeur van Woonconcept om de huidige woningen in de Zeeheldenbuurt te slopen en er nieuwe woningen te bouwen. Woonconcept heeft voor de sloop en deze enorme investering goedkeuring nodig van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Wensen van de buurtbewoners
In de bijeenkomsten gaven de meeste bewoners aan graag te willen blijven wonen in de Zeeheldenbuurt. Mogelijk in een ander type woning, bijvoorbeeld een levensloopbestendige woning of een appartement. Er wordt, in samenwerking met de bewoners en omwonenden, een stedenbouwkundig plan gemaakt, waarin wordt bepaald hoe de nieuwe buurt eruit komt te zien. In dat plan komt onder andere te staan hoeveel woningen en welk type woningen er worden teruggebouwd en hoe het openbaar gebied eruit komt te zien.

We gaan dit project samen aan
Wethouder Niek Wind: ‘De Zeeheldenbuurt is een buurt bij uitstek waarbij het vernieuwen van de woningen en de woonomgeving hand in hand kan gaan. Er is veel openbare ruimte die we goed in willen richten om er een fijne en groene woonomgeving te creëren. Ook dat willen we samen met de bewoners en Woonconcept uitwerken.’

Iedereen doet mee
Woonconcept hoopt snel goedkeuring te krijgen voor het slopen van de woningen zodat er een sociaal plan voor de bewoners gemaakt kan worden. Dan kan er samen met de bewoners een plan gemaakt worden voor de vernieuwde Zeeheldenbuurt.

Vrijdag 15 december was een opruimdag georganiseerd. Buurtbewoners konden hun grofvuil kwijt in de containers die klaarstonden. Samen met de Smederijen van Hoogeveen is deze dag georganiseerd. Een gezellige sfeer, met koffie, lekkers, soep en broodjes en veel helpende handen. ‘We zijn blij met de samenwerking die we hebben met de bewoners, als ook met de Smederijen van Hoogeveen en de gemeente Hoogeveen’, aldus Marcel van Halteren, directeur-bestuurder van Woonconcept. ‘Er is een oproep gedaan in de buurt wie met ons mee wil denken in een Bewoners Advies Groep, een BAG. Er waren meer enthousiaste bewoners dan plekken in de BAG. Dat is heel fijn, want nu is er een gevarieerde groep bewoners die samen met ons en onze partners toewerkt naar een vernieuwde Zeeheldenbuurt, waar iedereen zich thuis voelt’.

Geef een reactie