Hoogeveen – Sinds begin januari 2015 hebben ruim 4.000 huishoudens in Hoogeveen vrijwillig een derde container aangevraagd bij Area. Via deze container kunnen kunststof verpakkingen, blik en drankenkartons worden ingeleverd. Daarmee heeft binnen zes weken tijd één vijfde van de in totaal (ruim) 23.000 huishoudens op vrijwillige basis
gekozen voor een betere scheiding van huishoudelijk afval.

In de afgelopen zes weken heeft Area ruim 4.000 verzoeken ontvangen van huishoudens in Hoogeveen om een derde container te leveren. Per huishouden wordt één container beschikbaar gesteld. De gemeente besloot deze derde container voor kunststoffen, blik en drankenkartons vrijwillig ter beschikking te stellen in het kader van haar beleidsplan Afval Apart. In 2015 moet de hoeveelheid restafval in Hoogeveen dalen naar 197 kilo per inwoner per jaar. Een jaarlijkse, verdere daling moet volgens het landelijke beleid leiden tot 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020.

Sinds 1 februari worden de nieuwe containers in Hoogeveen geleegd op de vaste inzameldag voor kunststof verpakkingen. Het ophaalschema is te vinden op de Afvalkalender voor Hoogeveen, op de website van Area. Inwoners die hun kunststof verpakkingen liever via de inzamelzak inleveren, kunnen dat blijven doen. Area rijdt namelijk met een inzamelvoertuig dat zowel de containers kan legen als de zakken kan meenemen.

Nog steeds kunnen huishoudens in Hoogeveen vrijwillig een derde container aanvragen. Dit kan via Area, telefoon 0900-234 55 55 of via de website www.areareiniging.nl.

Door Henk Boer

Geef een reactie