REGIO – Op dinsdag 7 december 2021 hebben wij, Ger Schuur uit Elim, Maureen Kroesen uit Hollandscheveld en Henk Zuidema uit Nieuwlande bij notaris mr. J.H.F. Wilmink van Scholten en Wilmink notarissen te Hoogeveen de coöperatie: Energiecoöperatie De Groene Wieken U.A. opgericht Sinds afgelopen augustus zijn we met een aantal mensen uit de dorpen Elim, Hollandscheveld en Nieuwlande druk geweest de coöperatie vorm te geven. We hebben hulp en ondersteuning gekregen van de Drentse Kei (koepel organisatie van Drentse energie initiatieven), de provincie Drenthe, de gemeente Hoogeveen, en de drie verenigingen van Plaatselijk Belang.

Wat willen we gaan doen?
Als coöperatie wil we met en voor onze leden ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen zijn of haar woning te isoleren en daarna van het gas af te gaan. We gaan in overleg met de gemeente Hoogeveen en werken aan het verduurzamen van woningen in de wijken en dorpen van de gemeente. Hiermee krijgt iedereen in Hoogeveen de kans om er in 2050 nog steeds warmpjes bij te zitten maar dan zonder schadelijke CO2 uitstoot.

Opwekken van duurzame energie.
De coöperatie wil voor de leden deelnemen in nog te bouwen zonneparken in de buurt van Hoogeveen. Daarvoor is contact gelegd met een paar initiatiefnemers van nieuwe zonneparken. De opbrengst komt rechtstreeks ten goede aan de leden van de coöperatie. Maar we kijken ook verder om ons heen. De coöperatie heeft contact gelegd met andere initiatieven in de gemeenten Coevorden en Emmen. In die samenwerking gaan we ons hard maken voor lokale deelneming in de Drentse Zonneroute A37.

Waarom ‘De Groene Wieken’.
De dorpen Elim, Hollandscheveld en Nieuwlande zijn van oudsher met elkaar verbonden door de wijken (spreek uit: wieken). Via deze wieken werden in de voorbije eeuwen de dorpen bevoorraad, werden landbouwproducten verscheept en werd een enorme vracht energie (turf) getransporteerd. De wieken vormden de verbinding tussen de gemeenschappen van de dorpen en bracht warmte in de huizen. De energiecoöperatie wil daarop voortborduren, maar dan wel op een groene manier.

Leden gezocht.
Een intensieve voorlichtingscampagne en ledenwerfactie zal begin 2022 worden opgestart. We zoeken enthousiaste vrijwilligers om die voorlichting te geven en nieuwe leden te werven. Meld je aan via email: info@groenewieken.nl

Kijk vooral ook op zaterdag 11 december in ‘Met Koopman op pad’ waar meer te zien is over Energiecoöperatie De Groene Wieken via:

www.dehoogevener.nl
www.elim-drenthe.nl
www.regionieuwshoogeveen.nl
www.hoogeveen.nl
www.facebook.com/metkoopman.oppad.7

Geef een reactie