HOOGEVEEN – Ook al was de verwachting voor 2023 somber, het tegendeel is echter waarheid geworden. Het aantal aanmeldingen is zo groot dat men moet oppassen dat het niet boven het aantal van de
verstrekte vergunning uitkomt. In deze aflevering van Koopman op pad hoor u er alles over.

Geef een reactie