Hoogeveen – Christelijke Boekhandel De Fakkel had de estafettestok vrijwilligerswerk al enige tijd in haar bezit. Door de vakantietijd vergde de overdracht naar een nieuwe organisatie iets meer tijd. Met plezier draagt De Fakkel deze nu over aan de Willem de Boer Hospice Hoogeveen. De Fakkel hoopt voor de hospice van betekenis te kunnen zijn, bijvoorbeeld voor boeken op de locatie.

Iedereen die terminaal ziek is, kan een beroep doen of laten doen op de hospice. Opname gebeurt in overleg met de betrokkene of de familie en met de huisarts, thuiszorg of het ziekenhuis. In de hospice is iedereen welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschou-wing. Anne de Hilster, relatiebeheerder van De Fakkel, ziet wel overeenkomsten tussen beide orga-nisaties: “Het is echt niet zo dat in onze winkel alleen maar bijbels te koop zijn, er zijn ook veel ro-mans, kaarten en cadeauartikelen, en de deur staat voor iedereen open.” Connie de Jager vult aan: “als wij bijvoorbeeld merken dat een klant emotioneel wordt bij het uitzoeken van een kaart voor een ernstig zieke, nemen wij de tijd voor een gesprekje en bieden wij een luisterend oor.”

Vrijwilligers onmisbaar
Wat beide organisaties ook bindt, is dat vrijwilligers onmisbaar zijn en het zoeken naar nieuwe en de juiste vrijwilligers veel aandacht blijft vragen. Coördinator Heleen Rap van de Hospice licht toe: “Vrij-willigers zijn met hun liefdevolle zorg en ‘er zijn voor de gast’ van onschatbare waarde voor ons. Hierdoor ontstaat een sfeer van huiselijkheid, rust, veiligheid en warmte voor de gasten in onze hos-pice.” Vrijwilligers in de hospice richten zich allereerst op dat wat nodig is voor de gasten en hun fa-milie. Zij ondersteunen bij de lichamelijke verzorging en bij het eten en drinken. Zij bieden een luis-terend oor, houden een gesprekje, en als iemand dat wenst geven zij een hand- of voetmassage. Ook lezen ze voor, luisteren ze samen met u naar muziek of maken ze een wandeling. Daarnaast richten de vrijwilligers zich op ondersteuning van de familie en bieden ze troost op de momenten wanneer dat nodig is.

Gewoon er zijn
“Gewoon er zijn”, dat is het motto van onze vrijwilligers. “Een mooi stuk in de krant en de recente advertentie voor nieuwe zorgvrijwilligers heeft gelukkig veel reacties opgeleverd, ook van jonge mensen en mannen, die bleven altijd wat achter. Wij vragen een wekelijkse inzet van twee dagdelen van de vrijwilligers. Voordat zij worden ingezet, starten zij met een uitgebreide introductiecursus om het werk goed te kunnen doen” Heleen verwacht binnenkort het team weer op de gewenste sterk-te te hebben, maar geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich altijd melden. Voor meer informatie zie www.hospicehoogeveen.nl