Hoogeveen – De vrijwilligers van de Hospice Willem de Boer Huis mochten zelf kiezen aan wie zij de estafettestok vrijwilligerswerk wilden doorgeven. Bij meerderheid van stemmen kwam de Stichting Verenigde Verkeersregelaars uit de bus rollen.

Vrijwilliger Henk Klopstra droeg ze voor met de motivatie: “deze dames en heren staan altijd klaar om het verkeer in goede ba-nen te leiden. Mooi of slecht weer, ze zijn er altijd als er een evenement op de weg is, zoals de fietsvierdaagse, wielerrondes en natuurlijk bij de Cascaderun.”

Wim Knublauch, voorzitter van het bestuur van de Verkeersregelaars, is daar zeer verheugd over: “Onze vrijwilligers verdienen het echt. Op hoogtijdagen, zoals bij de jaarlijkse Cascade-run, zijn er 120 man/vrouw actief om het verkeer bij het evenement in goede banen te leiden. Wij zijn als SVVH 8 jaar geleden opgericht omdat er steeds meer eisen aan de deskundigheid van verkeersregelaars werden gesteld. Wij leiden de vrijwilligers intern op. Het is echt niet zo dat zomaar iemand met een fluorescerend hesje het verkeer ‘even’ regelt. Bij onze mensen staat de veiligheid van de verkeersdeelnemers, deelnemers en bezoekers van het betreffende evenement en van de verkeersregelaars zelf voorop.”

De lijst van evenementen waarbij de SVVH wordt ingezet, loopt al door tot ver in 2018. Een lijst met uiteenlopende evenementen, en niet alleen in Drenthe, want de stichting wordt ook regelmatig in de rest van Nederland gevraagd om het verkeer te regelen. Voor al deze inzet blijven vrijwilligers nodig. “Daarom staan wij jaarlijks op de Vrijwilligersmarkt Hoogeveen en tijdens evenementen vertellen wij graag over ons werk. Daarmee krijgen we altijd weer men-sen enthousiast om met ons mee te gaan draaien. En dat moet ook wel, want menig evene-ment kan absoluut geen doorgang vinden zonder de inzet van de verkeersregelaars” is Wims stellige overtuiging. “Ieder jaar waarderen wij onze vrijwilligers aan het einde van het jaar op geheel eigen wijze, en ook gedurende het jaar is er vaker ruimte voor een hapje en drankje of nazit na afloop van een evenement. Ook dat hoort erbij.”

Geef een reactie