Hoogeveen – Het Toon Hermans Huis Drenthe beschikt over een trouwe groep vrijwilligers. Om vrij-willigers te werven en te vertellen over het inloophuis voor mensen die met kanker te maken heb-ben, houdt men regelmatig presentaties in dorpshuizen, voor Vrouwen van Nu, kerkelijke organisa-ties en dergelijke. Ook de eigen netwerken van de vrijwilligers en soms van bezoekers leveren weer nieuwe vrijwilligers op.

Anne-Marie Beitler, coördinator van het Toon Hermans Huis vertelt aan de vrijwilligers en de aanwe-zige AZC-bewoners in de Kerkboerderij wat het Toon Hermans Huis Drenthe doet. Zij licht toe dat zij veel waardering heeft voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de vluchtelingen in onze gemeente.

Roel Winkel van de Werkgroep AZC vertelt dat hij op dit moment vooral op zoek is naar vrijwilligers voor de Werkgroep Ondersteuning Nieuwkomers. “Daar zal onze aandacht de komende tijd naar uitgaan. De ‘nieuwkomers’, dat zijn de vluchtelingen die en status hebben gekregen en in Hooge-veen komen wonen. We hebben vrijwilligers nodig die helpen bij inrichting en verhuizing, Taalbegeleiding en op het gebied van financiën ondersteuning bieden.”

Twee uur in de twee weken
“Twee uur in de twee weken”, dat is de kreet die bij deze campagne hoort, zegt Roel Winkel. “En daar sta ik helemaal achter! Dat lijkt en is niet zoveel: het komt neer op één middag in de veertien dagen. Meer mag altijd, maar als méér mensen zich twee uur in de twee weken vrijwillig voor dit doel willen inzetten, zijn heel veel nieuwkomers daar enorm mee geholpen.”

“Ik geef een voorbeeld: de nieuwkomers krijgen hulp bij de eerste dingen die moeten gebeuren, zoals het tekenen van het huurcontract voor de woning. De gemeente geeft het adres op van de woningbouwvereniging, maar daar blijft het bij. Het is natuurlijk fijn als de nieuwe bewoner uitleg krijgt over wat het contract inhoudt, dat er maandelijks een huurbedrag wordt ingehouden en wat men zelf als onderhoud van de woning moet doen bijvoorbeeld.” Voor de vrijwilligers van de nieuwe Werkgroep Ondersteuning Nieuwkomers van het Diaconaal Platform is het helpen van nieuwkomers bij deze praktische zaken vanzelfsprekend. “Het taalprobleem zal in het begin wel een rol spelen, want veel nieuwkomers moeten hun inburgeringscursus nog afmaken, maar met goede wil van bei-de kanten, kom je een heel eind”, aldus Roel Winkel.

Wie zich wil inzetten voor nieuwkomers in Hoogeveen, kan contact opnemen met Vrijwilligers-Hoogeveen, via e-mail: info@vrijwilligershoogeveen.nl en natuurlijk ook rechtstreeks bij: info@diaconaalplatformhoogeveen.nl.

Geef een reactie