Hoogeveen – Al sinds de opening nu zo’n 3 jaar geleden weten veel mensen de weg naar de kledingbank te vinden. Het aantal klanten groeit gestaag en enorm veel mensen weten dat hun overtollige kleding en schoenen heel goed terecht komt bij de kledingbank. Het is vaak een komen en gaan van mensen die zakken vol kleding komen brengen. De kledingbank is 100% afhankelijk van deze inbreng en donaties. Als er geen of weinig kleding binnenkomt, kunnen we onze klanten ook maar beperkt helpen.

Sinds een half jaar staat er een container voor het pand aan de Carstenstraat en die zit elke dag vol. Goed om te constateren dat de hoogeveners hun overtollige kleding en schoenen toch graag aan hun medemens in de directe omgeving willen geven. Vanuit de kledingbank is aan de gemeente gevraagd om ook inzamelcontainers te mogen plaatsen op de bekende locaties, zoals bij supermarkten. Helaas is dit niet toegestaan, de kledingbank krijgt daar geen vergunning voor. Voor de bedrijven die de huidige containers daar hebben geplaatst en daar huur voor betalen, zoals Humana, Kici en het Goed, zou de spoeling te dun worden. Bovendien draait de kledingbank zonder kassa en zou daardoor het betalen van huur zo wie zo niet aan de orde zijn. Wat er gebeurd met de kleding die u in zo’n container gooit is onbekend. Wordt het verschredderd? Gaat het naar het buitenland? Één ding is zeker: het gaat niet naar mensen uit Hoogeveen / Drenthe die van het minimum moeten rondkomen en derhalve klant zijn van de kledingbank (en vaak ook de voedselbank).

Met deze werkwijze heeft de kledingbank veel moeite en dit is ook aangekaart met de gemeente, waarvan medewerkers van o.a. de sociale dienst nota bene ook (en veel) klanten doorverwijzen naar de kledingbank en tegelijkertijd nu de inzamelmogelijkheden beperkt. Na goed overleg heeft de gemeente toestemming gegeven om inzamelcontainers te mogen plaatsten op eigen terreinen van organisaties zoals kerken en buurthuizen en zo de hoogeveense burgers meer gelegenheid te geven om afgedankte, herbruikbare kleding en schoenen aan elkaar te geven. Bij de kledingbank zijn ze ontzettend blij met deze extra mogelijkheid tot inzamelen van herbruikbare kleding en dergelijke.
Naar aanleiding van deze toezegging door de gemeente heeft de kledingbank een oproep gedaan bij alle kerken in Hoogeveen, gevraagd is om op het parkeerterrein van de kerk zo’n inzamelcontainer te mogen plaatsen. Hierop is inmiddels door meerdere kerken positief geregeerd en konden er containers worden georganiseerd. De eerste is nu geplaatst en de oplettende burger had al kunnen zien dat er sinds kort bij de kerkboerderij aan de Korenstraat 43 in Hoogeveen een nieuwe, speciale container staat. De container staat op de parkeerplaats vlakbij de papiercontainers en is zo voor een ieder makkelijk bereikbaar. De ingebrachte kleding en schoenen komen 100% ten goede aan de drentse klanten. Heeft u nog wat liggen of gaat u de kasten nog opruimen? Breng het langs. U kunt ook mailen en we komen het ophalen; bellen kan met 06-48570851 of mailen, dat kan op kledingbank@kledingbandrenthe.nl.

Door Henk Boer

Geef een reactie