HOOGEVEEN – “We maken allemaal samen gebruik van wandel- en fietspaden en wegen in onze gemeente. Dat vraagt soms begrip voor elkaar. Maar soms moet een verkeerssituatie gewoon echt aangepakt worden.

Eigen Logo

Daarom worden plannen gemaakt voor 2018 tot en met 2026 over hoe we het verkeer en vervoer gaan verbeteren in Hoogeveen. Er zijn op hoofdlijnen ideeën op papier gezet. Nu wordt er aan de slag gegaan met het maken van concrete plannen en acties.

Dat willen we samen doen met u; als inwoner weet u het beste waar het in het verkeer beter kan. En daarom nodig ik graag jong en oud uit om op maandag 19 februari mee te komen praten over dit onderwerp en dan specifiek over fietsen in Hoogeveen. De bijeenkomst is in het Alfa-college aan de Voltastraat 3 in Hoogeveen en duurt van 19.30 tot 21.00 uur.”

%d bloggers liken dit: