ELIM – Positief als Elim is, zijn ze niet bij de pakken neer gaan zitten. Positieve benaderingen hebben een aantal zeer positieve zaken opgeleverd die nader worden toegelicht in deze aflevering van Koopman op pad. Naast actuele opnames zijn er ook veel archiefbeelden van verschillende bloemencorso’s te zien.

Het zal het gemis van een echt bloemencorso niet wegnemen, maar maakt wel veel goed. Naast deze herinnering is er vandaag 12 september, in Elim ook een soort alternatief voor de jaarmarkt. Zie hiervoor de Elimsite ( www.elim-drenthe.nl ). Ondanks de Corona toch een soort van markt, maar dan op het erf van de bewoners zelf. Kom dus allemaal naar Elim.

Geef een reactie