HOOGEVEEN – Ex wethouder Slomp veel burgers van de gemeente Hoogeveen zijn niet geïnteresseerd in de politiek, maar daar is het afgelopen half jaar wel enige verandering in gekomen. Gemeente Belangen blijft het nieuws maar domineren. Met de komst van wethouder van der Heide zou het allemaal veel beter gaan en was er weer sprake van enig stabiliteit. Nu zowel Slomp als van der Heide zijn opgestapt als wethouders blijven de kiezers verwart achter. Hoe nu verder? Nu kunnen we gemeente Belangen alle schuld in de schoenen schuiven, maar burgers die de raadsvergadering van afgelopen donderdag hebben gezien, hebben bemerkt dat het CDA een zeer dubieuze rol heeft gespeeld in het opblazen van deze coalitie.

Het werd door veel sprekers in deze vergadering aangemerkt als ‘eigen straatje schoonvegen’. Ook al had Ina Prins afgelopen donderdagavond “in de basis nog wel vertrouwen in het CDA” de twee wethouders duidelijk niet meer. Vanmorgen sloeg het nieuws, dat Erwin Slomp nu ook was afgetreden als wethouder in als een bom. Frits Kappers schreef er het volgende over:

Laat het CDA het maar uitzoeken, als ze het zo goed weten

06/07/2020 Vier dagen nadat zijn collega Jacob van der Heide aftrad als wethouder van Hoogeveen, volgde partijgenoot Erwin Slomp diens voorbeeld. De bom van CDA-fractievoorzitter Kreuze heeft heel wat schade aangericht. Slomp verklaarde dat hij dit weekend flink nagedacht heeft over zijn beweegredenen om als wethouder aan te blijven. Hij deed dit in de overtuiging dat aanblijven beter was voor Hoogeveen. Een gedachte waar wat voor te zeggen viel, omdat in tegenstelling tot de landelijke regels een demissionair college in geval van een collegecrisis niet bestaat. Een stuurloos achtergebleven gemeente Hoogeveen zou het gevolg zijn, zo werd gedacht. Dit blijkt echter niet het geval te zijn en dus besloot Slomp alsnog consequenties te verbinden aan de frontale aanval van coalitiegenoot CDA. Een verstandig besluit. Als het CDA het dan allemaal zo goed weet, laat het CDA het dan ook maar uitzoeken. Gemeentebelangen zou als grootste partij in Hoogeveen het voortouw kunnen nemen bij het oplossen van deze politieke crisis, maar het lijkt logischer om tegen het CDA te zeggen U hebt de bom gelegd en laten ontploffen lost u het dan nu ook maar op. De persverklaring van het CDA maakte vorige week gewag van de dreigende verhoging van de OZB met 25%. Dat was onaanvaardbaar als de gemeente voor haar uitgaven slechts 2,5% bezuinigt. Waar het CDA dan extra op wil bezuinigen werd er niet bij vermeld. Dus het lijkt me realistisch om nu aan het CDA te vragen om met extra bezuinigingsvoorstellen te komen.

Wat kost bijvoorbeeld het ambtenarenapparaat en wat kost het samenwerkingsverband met Zuidwolde? Als je de boel laat ontploffen moet je niet te beroerd zijn om met alternatieven te komen. Vragen om een soort van relatietherapeut is daarbij een zwaktebod. Tegelijk dient zich de vraag aan of het besturen van een gemeente, die met een miljoenen begroting werkt nog wel te controleren valt door goedwillende amateurs, die vrijwel allemaal naast hun (niet bijster goede betaalde) raadswerk een (vaak volledige) baan hebben. Zonder de steun van professionele deskundigen moeten zij het werk van het college inhoudelijk beoordelen en de vraag is gerechtvaardigd of zij daar wel competent voor zijn. Alleen al het opbouwen van dossierkennis vergt immers een weektaak. Alleen al het opbouwen van dossierkennis vergt immers een weektaak. Wordt ongetwijfeld vervolgd… Op de bovenstaande archieffoto ziet u Erwin SLomp in gesprek over Roelof Koopman in 2019 op de jaarmarkt in Elim. Hierna is het Koopman op pad niet meer gelukt om een wethouder van Gemeente Belangen voor de camera te krijgen.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: