Hoogeveen – In 2005 is de gemeente begonnen met de pilot Buurtgericht werken. In de pilot voeren buurtbeheerteams, bestaande uit vijf tot zes medewerkers, vraaggericht onderhoud uit in de openbare ruimte. De teams bestaan uit medewerkers van de gemeente en Alescon.

Alescondirecteur William Moorlag en wethouder Jan Steenbergen ondertekenen de overeenkomst over samenwerking.

Inwoners zijn tevreden over deze manier van werken. De buurtteams zijn goed zichtbaar en aanwezig in de wijken en spelen in op de wensen van de inwoners. Daarom is besloten de pilot uit te breiden van drie naar elf gebieden.

Andere aansturing medewerkers
Deze andere manier van werken heeft gevolgen voor Alescon. Eerder werd op basis van een bestek onderhoud uitgevoerd door aannemer Alescon. Nu stuurt een medewerker van de gemeente een groep medewerkers van Alescon rechtstreeks aan. Daarom zijn nieuwe afspraken op juridisch gebied nodig. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst die vandaag getekend is door wethouder Jan Steenbergen en namens Alescon door algemeen directeur William Moorlag.

%d bloggers liken dit: