Hoogeveen – Om de continuïteit van de wieler- en skeelersport te kunnen garanderen, stelt het college de raad in de begroting voor de investering van € 150.000 voor het vernieuwen van het asfalt van 2019 naar 2016 te vervroegen.

geenafbeelding Daarnaast wil het college de investering met € 88.000 verhogen om de accommodatie toekomstbestendig te maken voor veilig en verantwoord gebruik. Wethouder Jan Steenbergen: ‘Het blijft natuurlijk voor de verenigingen heel zuur dat er geen verhuizing komt naar Nijstad. Toch zijn we er in goed overleg met elkaar uit gekomen en ik ben blij dat we duidelijkheid hebben over de middelen die we nu voorstellen in de begroting.’

De verenigingen geven aan dat ze teleurgesteld én opgelucht zijn. Teleurgesteld omdat de verhuizing, na 15 jaar plannen maken, toch niet doorgaat en dat er geen baan komt die aan de KNWU-eisen voldoet. En opluchting omdat er duidelijkheid is; duidelijkheid die wat de verenigingen betreft snel omgezet moet worden in acties. De acties bestaan uit het creëren van een veilige baan voor de wieler- en skeelersport met aandacht voor de omheining en een clubgebouw dat baldadigheid kan weerstaand en waarin ook douches beschikbaar zijn voor de sporters.

De vereniging en de gemeente hebben afgesproken om na het vaststellen van de begroting gezamenlijk voortvarend van start te gaan met het uitwerken van de plannen. De raad vergadert op 5 november over de begroting.

Door Henk Boer

Geef een reactie