Hoogeveen – De gemeente heeft een plan gemaakt voor de bestrijding van overgewicht onder jongeren. Het doel is dat het percentage van jongeren met een gezond gewicht in de periode tot en met 2017 minimaal gelijk blijft. De gemeente wil dat bereiken door het stimuleren van een gezonde leefstijl, een gezonde leefomgeving en toegankelijke zorg.

De gemeente Hoogeveen heeft het hoogste percentage kinderen met overgewicht in Drenthe. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD onder kinderen in de groepen 2 en 7. In groep 2 heeft bijna 12 procent van de kinderen overgewicht en ruim 3 procent zelfs ernstig overgewicht. In groep 7 is dat percentage ‘gewoon’ overgewicht al opgelopen naar ruim 17 procent.

Minder gepest
Kinderen met overgewicht hebben op latere leeftijd ook vaak overgewicht en hebben meer kans op diabetes, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. Kinderen zonder overgewicht zitten vaak beter in hun vel en worden minder gepest dan kinderen met overgewicht. De gemeente is sinds vorig jaar een JOGG-gemeenten. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Het is een landelijke beweging die werkt aan het op gezond gewicht houden en brengen van jongeren. De gemeente krijgt ondersteuning van JOGG en combineert dit met het eigen actieplan Sport en Bewegen.

Hoofdthema’s
De aanpak richt zich op ouders van kinderen tot 12 jaar en kinderen van 12 jaar en ouder. En er zijn drie hoofdthema’s. Dat zijn gezonde leefstijl en leefomgeving, signalering en doorverwijzing van kinderen met overgewicht en de gezonde school.
Aan die thema’s hangen allerlei acties, zoals het drinken van water, het stimuleren van fietsen, dagelijks ontbijten, structureel sporten en het verminderen van snacken.

Vele partners
Het plan wordt uitgevoerd met vele partners, zoals de GGD, sportaanbieders, het wel-zijnswerk, huisartsen, De Smederijen, diëtisten, basisscholen en SportDrenthe. Die partners brengen geen geld in maar wel bijvoorbeeld hun netwerk, kennis, of ureninzet. De provincie draagt jaarlijks 10.000 euro bij en doordat veel activiteiten in het actieplan Sport en bewegen zijn ondergebracht, is een groot deel van de kosten voor de uitvoering al gedekt.

Door Henk Boer

Geef een reactie