Hoogeveen – De gemeente, een vertegenwoordiging van bewoners uit de Molukse wijk en woningcorporatie Domesta praten dinsdag met elkaar om afspraken te maken over het woningtoewijzingssysteem. Aanleiding hiervoor is de toewijzing van een woning aan mensen van buiten de Molukse gemeenschap en protesten die dit opriep.

‘Wij begrijpen de gevoelens die leven binnen de Molukse gemeenschap en zullen er alles aan doen deze kwestie op een goede manier op te lossen, zegt locoburgemeester Anno Wietze Hiemstra. Volgens de locoburgemeester heeft de gemeente goede contacten met de Molukse gemeenschap. Samen met Domesta en een afvaardiging van de Molukse gemeenschap gaan we in gesprek om te zien waar de oplossing ligt. Daarbij is ons uitgangspunt dat de wijk Moluks is en Moluks moet blijven. Los van de juridische aspecten voelen wij daarvoor een speciale verantwoordelijkheid, aldus Hiemstra.

Door Henk Boer

Geef een reactie