Hoogeveen – Het college van Hoogeveen stemt in met de verlenging van de raamovereenkomst met Alescon tot 31 december 2016. Als gevolg van de invoering van de Participatiewet stopt de instroom in de Wsw (Wet Sociale werkvoorziening) per 1 januari 2015. Medewerkers die voor deze datum een arbeidsovereenkomst Wsw hebben, behouden deze rechten.

In de raamovereenkomst staat hoe de gemeente de rechten voor de opvang van de huidige Wsw’ers ook voor de komende jaren gaat borgen. Alescon voert de gemeenschappelijke regeling voor de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeente.

Door Henk Boer

Geef een reactie