Hoogeveen – Alle eigenaren en gebruikers van onroerende zaken ontvangen eind februari een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen en een WOZ-beschikking. Op dit aanslagbiljet staat onder meer wat u voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting (OZB) moet betalen.

Wijze van betalen
U kunt de aanslag in één keer betalen, in twee termijnen of in acht maandelijkse termijnen. Betalen in acht termijnen kan alleen via automatische afschrijving. Kiest u voor Fin BOX, dan krijgt u geen papieren aanslagbiljet meer. Klanten van de Rabobank, ABN AMRO of ING die internetbankieren, kunnen zich aanmelden voor Fin BOX. Het indienen van een bezwaar tegen (een deel van) de aanslag, ontslaat u niet van de verplichting om te betalen. Vraag daarom in deze situatie uitstel van betaling.

Kwijtschelding
Mensen met een inkomen op of rond het niveau van de bijstand en die geen vermogen of aardevolle bezittingen hebben kunnen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschap heffingen. Onder vermogen vallen onder andere een eigen woning met overwaarde, spaargeld en een auto met een waarde hoger dan l2.269. Het verzoek voor kwijtschelding moet ingediend worden binnen drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde van woningen wordt onder meer gebruikt om de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) te bepalen, inkomstenbelasting en andere heffingen zoals de waterschapsbelasting. Voor het belastingjaar 2015 geldt de WOZ-waarde met de waarde peildatum van 1 januari 2014. Dat betekent dat bepaald is hoeveel uw huis waard was op de waarde peildatum, 1 januari 2014. De WOZ-waarden van woningen in de gemeente zijn over het algemeen gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het taxatieverslag kan u meer duidelijkheid geven over de waarde van uw woning en de onderbouwende verkoopcijfers.

Waarde te hoog?
Als u de waarde te hoog vindt, raden wij u aan eerst contact te zoeken met de gemeente voordat u een bezwaarschrift indient. U kunt het taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand inzien via www.hoogeveen.nl. Lukt dat niet, neem dan contact op met de gemeente. Wilt u bezwaar maken, dan kan dit via het digitale formulier op de website van de gemeente of per brief.
Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 0528. Of maak een afspraak met één van onze medewerkers via www.hoogeveen.nl

Door Henk Boer

Geef een reactie