Hoogeveen – In het collegeakkoord Kijken in Kansen #KIK staat dat Recreatie en toerisme sterk zijn verbonden met evenementen en marketing. Het doel bij de marketing ligt nadrukkelijk op promotie en imago verbetering van de gemeente Hoogeveen.

Verder lezen we in het collegeakkoord dat nieuwe evenementen (of het terughalen van bijvoorbeeld de fietsvierdaagse) een kans wordt gegeven desnoods met start subsidies. Juist de fiets4daagse lijkt ons, Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. een evenement dat de promotie en de imago verbetering van onze gemeente verder zal stimuleren. Daarnaast zal het positief effect hebben op het gebied van recreatie en toerisme.

Om de fiets4daagse in 2015 weer terug naar Hoogeveen te halen zijn wij van mening dat hier niet langer mee moet worden gewacht en dat er nu stappen moeten worden gezet.
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

  • Deelt u onze mening dat het zijn van start en finish plaats van de fiets4daagse een positieve bijdrage levert aan de promotie en imago verbetering van onze gemeente?
  • Bent u bereid om Hoogeveen tot een start- en finish plaats van de fiets4daagse te laten worden?
  • Zo ja, waaruit bestaan deze stappen?
  • Bent u bereidt om zoals in het collegeakkoord staat geschreven tot het geven van een start subsidie?
  • Zo nee, wat is uw overweging om dit niet te gaan doen? Wij vertrouwen erop dat we onze vragen voldoende duidelijk hebben gesteld en zien uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen Erwin Slomp

Door Henk Boer

Geef een reactie