De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Staphorst, Westerveld en Zwartewaterland en meer dan vijftig zorgaanbieders hebben de contracten ondertekend voor de zorg aan inwoners binnen de Wmo 2015. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de continuering van zorg in 2015. Het sluiten van de contracten betekent dat het merendeel van de huidige actieve aanbieders ook na 1 januari 2015 actief blijven in de regio.

De contracten zorgen ervoor dat de inwoners in de zes gemeenten kunnen kiezen uit verschillende aanbieders, maar ook bij hun vertrouwende aanbieder kunnen blijven. De overeenkomst geldt voor de duur van één jaar, met de mogelijkheid tot twee keer verlenging van één jaar. De zes gemeenten kiezen hiervoor, omdat er veel onzekerheid is over het budget voor de komende jaren. Daarnaast willen de gemeenten de ervaringen in de uitvoering regelmatig kunnen toetsen en waar nodig bijsturen.

Nieuwe taken
De ondersteuning die gemeenten nu al bieden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vanaf 1 januari 2015 uitgebreid met onder andere ondersteuning en begeleiding. Daarmee krijgen gemeenten vanaf 1 januari 2015 een brede verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning van thuiswonende mensen. Doel hiervan is dat meer mensen dan nu met ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen.

Bron: gemeente Meppel, gemeente De Wolden, gemeente Westerveld, gemeente Staphorst en gemeente Zwartewaterland

Door Henk Boer

Geef een reactie