De twaalf Drentse gemeenten sluiten een raamcontract met MEE Drenthe voor het verzorgen van cliëntondersteuning. Dit is bedoeld om kwetsbare inwoners te ondersteunen om beter mee te kunnen doen in de samenleving. MEE Drenthe is de belangrijkste aanbieder van cliëntondersteuning in Drenthe. Binnen het contract maken de gemeenten zelf afspraken over de plaatselijke invulling van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning is een van de taken die het rijk op 1 januari 2015 naar de gemeente overhevelt.

MEE-consulenten ondersteunen inwoners met een beperking om hun vragen goed op een rij te krijgen. Dat gaat over allerlei gebieden zoals financiën, huisvesting, onderwijs en opvoeding. Op basis van dit onderzoek helpt de consulent bij het vinden van passende oplossingen zodat inwoners zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Het gaat vooral om inwoners met psychische of verstandelijke beperkingen. “Welke vorm dit precies krijgt, kan per gemeente gaan verschillen, maar elke gemeente streeft ernaar dat mensen niet van het ene loket naar het andere worden gestuurd. Er zal veel meer samengewerkt worden in buurt- en sociale teams, mensen moeten deze laagdrempelig kunnen vinden.”, aldus John Vaneman, directeur van MEE Drenthe. “De ondersteuning van MEE is gericht op participatie van mensen met een beperking, daarbij schakelen we, waar mogelijk, ook het eigen netwerk van iemand in. Zo worden mensen minder afhankelijk van professionele hulpverlening, en dat sluit goed aan op de Wmo” zo stelt Vaneman. Vorig jaar maakten ruim 2.500 inwoners gebruik van deze ondersteuning door MEE Drenthe. De helft van de cliënten was jonger dan 18 jaar.

Met het contract met MEE Drenthe hebben de gemeenten de onafhankelijke cliëntondersteuning geregeld. Verder zijn in het contract afspraken gemaakt over de coördinatie van Integrale Vroeghulp. De gemeenten en MEE Drenthe sluiten het contract af voor 2015 met een mogelijkheid om dit met een jaar te verlengen. De gemeenten zien 2015 als een overgangsjaar. In dit jaar willen ze een visie op cliëntondersteuning uitwerken. Met het contract is drie kwart van de middelen voor cliëntondersteuning gemoeid. In totaal gaat het om een bedrag van zo’n 3,5 miljoen euro.

Door Henk Boer

Geef een reactie