Hoogeveen – De gemeenteraden van De Wolden en Hoogeveen willen van zorggroep Treant de verzekering dat ziekenhuis Bethesda een volwaardig ziekenhuis blijft. De raden schrijven dat in een brief aan de zorggroep.

De raden zeggen zich zorgen te maken over geluiden vanuit de samenleving dat de sluiting van de intensive care op handen zou zijn. De gemeenteraden constateren dat de zorggroep twijfels hierover in een gesprek met het Actiecomité en het Hoogeveense college onlangs niet heeft kunnen wegnemen.

Daarom vragen de raden de zorggroep uit te spreken dat ze blijft streven naar een ziekenhuis met alle specialismen, 24/7 toegang tot spoedeisende hulp, acute verloskunde en zorg op IC-niveau, zoals in het beleidsplan staat, dat in oktober vorig jaar aan de raden van De Wolden en Hoogeveen werd gepresenteerd.

Door Henk Boer

Geef een reactie