HOOGEVEEN – Vanaf schooljaar 2022-2023 start RSG Wolfsbos met het ICT Lyceum, een volwaardige ICT-opleiding voor mavo, havo en vwo. Speciaal voor leerlingen van groep 8 en hun ouders organiseerde de school begin maart een informatieavond.

Volwaardige ICT-opleiding
“Als enige middelbare school in Hoogeveen bieden wij leerlingen, vanaf het komende schooljaar de mogelijkheid om een volwaardige ICT-opleiding te volgen. Naast ICT in theorie en praktijk spelen Engels, wiskunde en het ontwikkelen van sociale competenties en “21st century skills” een belangrijke rol in de opleiding”, aldus directeur-bestuurder Dries Koster tijdens de opening van de informatieavond.

ICT in het voortgezet onderwijs
Leerlingen konden vervolgens meteen aan de slag met twee uitdagende workshops over digitale geletterdheid en robotica & drones. Ineke Baks, docent RSG Wolfsbos en aanspreekpunt van het ICT Lyceum, verzorgde het programma voor de ouders. Gastspreker Raymond Blankestijn, docent IT van NHL Stenden Hogeschool, vertelde over zijn ervaring met ICT Lyceum in Emmen. Hij richtte zich vooral op het belang van ICT in het voortgezet onderwijs en de aansluiting op vervolgopleidingen in mbo, hbo en wo. Vervolgens sprak gastspreker Gerben Dolsma, eigenaar van Nidaros en projectleider van de IT-Hub in Hoogeveen, over het belang van IT in bedrijven en dat ieder bedrijf straks ook IT’ers in dienst heeft. Ook gaf Dolsma aan dat er veel werkgelegenheid is in Hoogeveen in de IT en dat de IT-Hub een initiatief is van gemeente, provincie en bedrijfsleven. De IT-Hub is ‘een broedplaats‘ waar studenten van mbo, hbo, wo én voortgezet onderwijs IT-vraagstukken gaan oplossen, samen met en vóór het bedrijfsleven. Aan de enthousiaste reacties van de leerlingen te merken was het een geslaagde avond, wat hen betreft mag het ICT Lyceum morgen al starten.

Door Henk Boer

Geef een reactie