HOOGEVEEN – Al een aantal jaren krijgen leerlingen op Wolfsbos ‘Rots en Water-lessen’. Na vele positieve ervaringen is het idee ontstaan om tijdens de schoolbrede studiedag ook alle medewerkers van Wolfsbos kennis te laten maken met het Rots en Water-programma.

Eigen grenzen & Communicatie
Het programma voor de medewerkers van Wolfsbos start met een theoretische, interactieve introductie door workshopleider Freerk Ykema van het Rots en Water Instituut Nederland. Ykema legt de medewerkers uit: “Rots en Water is uit de praktijk ontstaan waarbij de effectiviteit van het programma door vele onderzoeken is bevestigd. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen respecteren”.

Professionele ontwikkeling
Na een paar eenvoudige oefeningen om de spieren een beetje op te warmen, gaan de medewerkers in de sporthal van de school aan de slag met het praktische gedeelte. Ykema licht toe: “De oefeningen en eenvoudige spelen waar de medewerkers vandaag mee aan de slag zijn gegaan, behoeven weinig vaardigheid, het spelplezier en leereffect kunnen evenwel groot zijn. Dat is te zien, de medewerkers zijn heel serieus bezig met de opdrachten maar er wordt gelukkig ook veel gelachen in de sportzaal. Zelfs als je op deze manier enkele uren Rots en Watertraining volgt, kan dan weldegelijk een positieve impact hebben op zowel de persoonlijke als wel de professionele ontwikkeling”.

Nieuwe inzichten
Tijdens het praktijkgedeelte van de Wolfsbos studiedag worden oefeningen en spelen regelmatig afgewisseld met momenten van psycho-educatie, zelfreflectie en kringgesprekken. Ter afsluiting volgt een verwerkingsopdracht voor het optimaliseren van de transfer van oefening naar praktijk. Dries Koster, directeur-bestuurder van Wolfsbos geeft aan: “Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft ook onze medewerkers meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Als school vinden we het dan ook belangrijk dat niet alleen onze leerlingen maar ook al onze medewerkers kennis maken met het Rots en Water concept. Gezien alle positieve reacties, een absoluut geslaagde studiedag met mooie, nieuwe inzichten”.

Geef een reactie