Hoogeveen – 5 jaar geleden hebben 6 ex koorleden het initiatief genomen om een nieuw koor op te richten. Na dat ze gestopt waren bij het voorgaande koor waar ze zongen. Het bloed kruipt toch waar het de-pelikaanniet gaan kan.
Er werd eerst op de dinsdagavonden in het buurthuis De Pelikaan gezongen. Na verloop van tijd was er meer belangstellenden voor aanwas van koorleden, en de echte start kon beginnen voor een volwaardig koor.

Er wordt nu veel gerepeteerd in het buurthuis de Pelikaan waar het koor zijn naam heeft aan ontleed. Er zingen op dit moment 36 koorleden in het koor “De Pelikaan”. Onder leiding van dirigent Frits van der Veldt.

Het gezelligheidskoor De Pelikaan treedt veelal op in verzorgingshuizen in de regio. En op markten en braderieën laat het koor ook van zich horen, rond de kerstdagen is er één speciaal repertoire. De 36 zangers hebben een Nederlandstalig repertoire.

De Pelikaan zingt niet vanaf blad, maar de tekst wordt geprojecteerd op een monitor. Het zo geheten karaoke zingen, aan gestuurd door een computer. Het koor mag zich rijkreken met 3 geluidstechnicus, 5 bestuursleden, een kledingcommissie van 3 personen. En een vaste crew van 4 personen, die verantwoordelijk is voor het podium en de Geluids-installatie, voor, tijdens en na een optredens. En 2 mensen doen de muziek keuze.

In de afgelopen jaren heeft het koor, met eigen financiële middelen. Een aanhanger kunnen aanschaven. Om daar hun eigen aangeschafte geluidsinstallatie van en naar een optreden te vervoeren.

Voor meer informatie kunt u contact op neem met Ria Comello: 0642699500 of kijk op de website www.koorpelikaan.nl

Door Henk Boer

Geef een reactie