De Goede Zaken workshop georganiseerd door Vrijwilligerscollege Hoogeveen en ge-financierd door de Rabobank Zuidwest‐Drenthe is druk bezocht. Stichting DOEN en de Rabobank Foundation zijn de grondleggers die Goede Zaken® mogelijk maken. Zij willen daarmee organisaties de kans geven zich verder te professionaliseren door de samen-werking met het bedrijfsleven te ontwikkelen.

workshop goede zaken

Mariëlle Vogelzang van Vrijwilligers Hoog-eveen liet weten dat de animo en het enthousiasme onder deelnemers groot was. Meer dan 24 deelnemers, allen vertegenwoordigers van grote en kleine maatschappelijke‐ en vrij-willigersorganisaties, leerden hoe ze met bedrijven kunnen samenwerken om zo meer lokale contacten tot stand te brengen. Dit komt beide partijen én de lokale gemeenschap ten goede.

Met handen, hoofd en hart
De deelnemers kregen inzicht in wat je als organisatie zoal kunt vragen, maar ook kunt laten zien wat je te bieden hebt. De workshop begon met een toelichting op de traditionele benadering die organisaties kiezen. Daarbij gaat men uit van afhankelijkheid die vooral op tekort aan geld is gebaseerd. Een betere benadering is om ‘geld’ uit het hoofd te zetten. Na het eerste deel van de workshop werden de aanwezigen in groepen verdeeld. Iedere organisatie bracht zowel zijn vraag als aanbod in kaart. De deelnemers benoemden hun wensen in termen van mensen en middelen. Zo waren er stichtingen die werknemers vrijwilligerswerk aanbieden om zo uitstapjes met bewoners van een zorginstelling te organiseren. Een andere organisatie heeft de wens om preventief te werken m.b.t. de schuldhulpverlening: vooral banken tonen hier interesse in en zijn graag bereid tot het organiseren van een conferentie over dit onderwerp. Organisaties adviseerden elkaar onderling spontaan om tot een interessant aanbod te komen.

Eye‐opener
Voor de meeste deelnemers was het een eye‐opener om zich meer bedrijfgericht te presenteren, organisatiewensen te verfijnen en te leren een tegenbod te formuleren. Een bedrijf dat zijn betrokkenheid met de locale omgeving concreet wil vormgeven, kan zijn talent, kennis en helpende handen aanbieden en op die manier tegemoet komen aan de vraag van een stichting, vrijwilligersorganisatie of instelling. Geld is taboe, hier wordt gehandeld in betrokkenheid. Meer informatie is te vinden op www.samenvoor.nl

Door Henk Boer

Geef een reactie