Hoogeveen – Heel even mochten de leerlingen van groep 7 van basisschool Apollo doen alsof ze een gemeenteraad waren. Donderdag 13 april werden ze door CDA-raadslid Peter Koekoek en medewerkers van de gemeente ontvangen op het gemeentehuis van Hoogeveen.

Eigen foto

Eerst werd de groep rondgeleid door het gemeentehuis en werd er een bezoekje gebracht aan wethouder Bert Otten. Daarna speelde de klas in de raadzaal een gemeenteraadsvergadering na, met Koekoek als voorzitter.

Speciaal voor de gelegenheid was het ‘Raadsspel Jongeveen’ bedacht. De kinderen vormden de gemeenteraad van de fictieve gemeente Jongeveen. Deze raad moest beslissen waaraan een overschot van €10 miljoen moest worden besteed. Er waren vijf fracties bedacht die daar allemaal zo hun eigen ideeën over hadden. Zo wilde de Fractie IJsplezier een nieuwe ijsbaan. De Waterratten streden voor een nieuw zwembad. De Partij voor Fijne Scholen vond een nieuwe school belangrijker. Terwijl Fractie Mooi Hollandsdorp pleitte voor een nieuwe weg om Hollandsdorp veiliger te maken. De laatste fractie, die van de Vrije Partij, had niet een eigen plan, maar wilde wel naar goede plannen van andere fracties luisteren. De raadsvergadering was in de klas al voorbereid en in een uur tijd werden er een informatieronde, fractievergaderingen, een debatronde, een schorsing en een stemronde gehouden. Uiteindelijk besloot de raad van Jongeveen het geld te besteden aan een nieuw zwembad en een nieuwe weg.

Alle aanwezigen waren erg enthousiast over het bezoek aan het gemeentehuis. ‘Het was een hele leerzame les en het raadsspel verbeeldde schitterend de theorie die we op school behandeld hadden,’ aldus juf Hilda Bralten. ‘Ik was onder de indruk van de manier waarop de kinderen het debat voerden’. De fractievoorzitter van de Fractie IJsplezier was wel een beetje teleurgesteld over de uitkomst van de vergadering. Peter Koekoek kijkt terug op een zeer geslaagde middag en nodigt ook graag andere scholen uit: ‘Iedereen is welkom, maar het ideale moment daarvoor is de tweede helft van het schooljaar van groep 7. De leerlingen kunnen dan vast enthousiast gemaakt worden voor de kindergemeenteraad, die voor alle groep 8 leerlingen wordt georganiseerd in het najaar. Geïnteresseerde juffen en meesters kunnen mailen naar p.koekoek@hoogeveen.nl.

Geef een reactie