Hoogeveen – Het college van Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten een eenmalige bijdrage van vijf miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van een ijsbaan in Hoogeveen.

Na instemming van Provinciale Staten gaat het college de subsidiebeschikking afgeven aan de gemeente Hoogeveen. Wethouder Jan Steenbergen van Hoogeveen is blij met dit besluit van het Drentse college: ‘We hebben een prachtig plan ingediend dat voldoet aan alle gestelde eisen. We weten ons verzekerd van de steun van de gemeenteraad en ook van inwoners van onze gemeente en de wijde omgeving, net als van het bedrijfsleven. We zien dan ook met vertrouwen een positief besluit van Provinciale Staten tegemoet.’

https://youtu.be/a7thZHcukp4

Volgens afspraak
Het college van Gedeputeerde Staten heeft eind maart’17 twee subsidieverzoeken voor een bovenregionale kunstijsvoorziening afgewezen, omdat in beide gevallen er geen sprake was van een sluitende businesscase. Om perspectief te houden op een ijsbaan in Drenthe heeft het college eind maart’17 de mogelijkheid geboden aan twee gemeenten om een nieuw subsidieverzoek te doen onder de voorwaarde dat de betreffende gemeente de realisatie en dekking van de investering garandeert via een gemeenteraadsbesluit. De Gemeente Hoogeveen heeft begin april een subsidieverzoek gedaan. En deze is volgens afspraak in behandeling genomen en getoetst aan de bovenstaande voorwaarden. De gemeente Hoogeveen voldoet hieraan.
 
Wanneer Provinciale Staten het geld beschikbaar stelt
Provinciale Staten vergaderen 28 juni ’17 in de Commissievergadering FCBE over het verzoek van het college. Naar verwachting nemen zij hier vervolgens op 12 juli een besluit over. Na instemming van Provinciale Staten kan het college het subsidieverzoek van de gemeente Hoogeveen verder afhandelen. Zij gaan dan in de subsidiebeschikking opnemen dat de eenmalige bijdrage voor kunstijs in Drenthe zich beperkt tot een bedrag van maximaal vijf miljoen euro. Tevens nemen ze hierin op dat de bovenregionale kunstijsvoorziening voor 31 december 2019 gerealiseerd moet zijn, zij sluiten hierbij aan bij de door de gemeente Hoogeveen gestelde deadline. En dat de gemeente zorgt dat de aanleg en exploitatie strookt met de geldende regels ten aanzien van o.a. Staatssteun.
 
Foto’s: www.kunstijsbaanhoogeveen.nl

Geef een reactie