HOOGEVEEN – Jelly en Harm groeiden beiden op op een boerderij. Jelly verhuisde intussen van het Friese Haulerwijk naar Stuifzand. Dat gebeurde vrij plotseling, enkele weken na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Evenals Harm was zij de oudste in een gezin met zeven kinderen. Dat betekende: aanpakken. Ze kreeg dan ook na het verlaten van de lagere school geen gelegenheid om “door te leren”. Later toen de kinderen al de deur uit waren, greep ze de kans om alsnog het (avond) mavodiploma te halen.

Ook Harm kon, als oudste van zeven kinderen, na het verlaten van de lagere school op de – voor die tijd intensieve – boerderij, met bovendien twee onderduikers onder het hooivak, niet worden gemist. De kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Hoogeveen geopende Landbouw-winterschool (nu Middelbare Landbouwschool) bracht uitkomst om de nodige kennis te vergaren. Na het uitdienen van zijn militaire dienst stond er thuis een opvolger klaar en solliciteerde Harm met succes naar de functie van keurmeester/controleur bij de N.A.K. In Drenthe, de keuringsinstantie voor de teelt van zaaizaad en pootgoed.

In die tijd ontmoette hij ook Jelly, Hoewel ze beiden betrokken waren bij het kerkelijk jeugdwerk lag daar niet het begin van hun relatie. Die ontmoeting was na afloop van een door beiden bezochte “winterlezing” in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen. Vijf jaar later, op 24 juli 1957, trouwden ze en gingen ze wonen aan de Zuiderweg in Hoogeveen. Daar kregen ze drie kinderen, die hen samen negen kleinkinderen schonken. Een beetje jammer vinden ze wel dat ze die maar af en toe zien en spreken, want het kost ruim anderhalf uur om de eerste per auto te bereiken.

Kort voor hun trouwdatum kreeg Harm van het Wageningse Landbouwkundig Bureau voor de Superfosfaatindustrie het verzoek te solliciteren naar de functie van landbouwkundig medewerker. Eerst voor het aanleggen en verzorgen van proefvelden en het rondleiden van bezoekers, maar al gauw ook voor het onderhouden van contacten met Wageningse onderzoekers en het houden van lezingen en presentaties. Eind 1969 ging hij in op het verzoek van de Centrale Landbouwcoöperatie CEBECO-groep, met hoofdkantoor in Rotterdam, om als bemestingsspecialist het Akker- en Weidebouw voorlichtingsteam te komen versterken. Dit was een landelijke functie, maar ook deze kon hij uitoefenen vanuit Hoogeveen.

Intussen was er ook, zoals dat vroeger zo mooi heette, aandacht voor Kerk, Staat en Maatschappij. Harm en Jelly waren al die jaren zeer betrokken bij de Gereformeerde Kerk in Hoogeveen. Jelly was er heel wat jaren contactpersoon en gaf ook catechisatie aan jongeren. Voor de NCVB was ze lange tijd secretaresse. Harm was diaken, meerdere perioden ouderling en tenslotte acht jaren kerkvisitator voor de PKN in Drenthe. Voor het CDA bekleedde hij bestuursfuncties in Hoogeveen en Drenthe en had hij vijftien jaar de eindredactie van de Drentse bijlage van de landelijke CDA-krant. Voor de PCOB verzorgde Harm, als lid van het Drentse educatieteam, lange tijd de Drentse Nieuwsbrief en droeg hij bij aan de leiding van provinciale educatiebijeenkomsten.

Tenor
Ook hobby’s zijn/waren er volop. Harm maakte en monteerde o.a. vakantiefilms en is een verwoed amateurfotograaf. Als tenor zong hij bij HCM, Deo Cantemus en het Toonkunstkoor in Hoogeveen, in totaal ca. 45 jaar. Jelly las veel boeken en loste graag cryptogrammen en sudoku-puzzels op.

Maar ook hier gaat de leeftijd zijn tol eisen. De grootste handicap is dat Jelly vrijwel niets meer kan lezen. Dat lezen beperkt zich nu tot Daisy Rom schijven die Harm uit de bibliotheek haalt en thuis in de speler stopt en wat Harm haar uit krant of tijdschrift voorleest. Wel een mooie oplossing overigens die boeken op CD schijven, zij het dat ze wel een paar jaar achter lopen. Het huis wordt in enkele uren per week schoon gehouden door Buurtdiensten en voor de rest is Harm nu mantelzorger.

Tuin als hobby.
Harm en Jelly wonen al 59 jaar op de zelfde plek aan de Blankenslaan en genieten nog steeds van hun fraaie tuin. Het zware werk wordt nu door een tuinman gedaan en de robot maait het gras. Dankzij deze robot en met behulp van een traplift en wat verdere aanpassingen is het mogelijk er zo lang te blijven wonen.

Samen kunnen ze veel genieten van klassieke muziek. Het bezoeken van musea, kunstgalerieën en beeldentuinen, wat ze altijd graag deden, is nu tot een minimum beperkt. Ze zijn nog steeds erg gelukkig samen en zielsblij en dankbaar dat ze deze mijlpaal mogen beleven. Op de dag zelf willen Jelly en Harm de feestelijkheden wat beperken. In september, wanneer iedereen weer terug is van vakantie, hopen ze in de Spaarbankhoeve hun 65-jarig huwelijksjubileum wat uitbundiger te vieren.

Door Henk Boer

Geef een reactie