HOOGEVEEN -Henny Henny Hueting- van Eijmeren kreeg uithanden van burgemeester Karel Loohuis. De bij passende versierselen opgespeld als: Lid in de orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Henny Hueting- van Eijmeren was in Wassenaar van 1985 tot 1999 vrijwilliger. Ze was gastvrouw in het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag. Ze begeleidde hier met grote inzet patiënten, adviseerde, was een luisterend oor, stelde gerust en leefde mee.

Daarna was ze voorzitter van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers in Wassenaar, een organisatie die staat voor vrijwilligerswerk voor het welzijn van mensen die zich door ziekte, handicap, ouderdom en eenzaamheid in een kwetsbare positie bevinden.

Vervolgens werd ze onder meer algemeen vrijwilligster in verpleeghuis/ woonzorgcentrum Duinstede in Wassenaar. Ze heeft zich hier met grote betrokkenheid en liefde voor de bewoners jarenlang belangeloos ingezet. Menigeen heeft haar in vertrouwen genomen en waar mogelijk probeerde ze goed te doen. Ze was ook lid van de cliëntenraad van het woonzorgcentrum Duinstede.

Van 2000 tot 2020 was mevrouw Henny Hueting- van Eijmeren organisator van kunstexposities in Gezondheidscentrum De Weide in Hoogeveen.

Door de jaren heen heeft ze elke twee maanden een nieuwe expositie georganiseerd en zo het gezondheidscentrum mooier gemaakt. De expositie had ook een positief effect op de talloze patiënten in de wachtkamer en leidde vaak af van de angst voor een gesprek met een arts, een nare behandeling of een uitslag van een onderzoek. Mevrouw Hueting-van Eijmeren zocht geschikte exposanten, maakte afspraken en hielp met het inrichten van de exposities.

Mevrouw Hueting-van Eijmeren is vanaf 2001 tot heden vrijwilliger voor de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties in Hoogeveen bij het Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen. Ze is gestart in het oude woonzorgcentrum in Hoogeveen en de laatste jaren een of meerdere dagen aanwezig op de locaties De Vecht en De Kaap in Hoogeveen.

Mevrouw Henny Hueting- van Eijmeren is vertrouwenspersoon voor intramurale bewoners. Ze gaat met nieuwe bewoners, die hun draai nog moeten vinden in hun nieuwe woonomgeving en vaak met heimwee hebben naar hun eigen huis en verdrietig zijn, in gesprek. Ook heeft ze contact met bewoners die wat extra aandacht goed kunnen gebruiken, omdat ze bijvoorbeeld problemen hebben, met hun kinderen, met andere bewoners, over het eten of omdat ze worstelen met ziekte en dood. Ze is een luisterend

Door. Bewoners die eenzaam zijn zoekt ze trouw op of neemt ze mee voor een tochtje of lunch. Ook koppelt ze terug aan leidinggevenden.

Mevrouw Henny Hueting- van Eijmeren heeft ook vaak geholpen bij de voorbereidingen van sinterklaasfeesten en kerstdiners of andere activiteiten die voor bewoners georganiseerd worden. Zowel de bewoners als de organisatie hebben veel waardering voor datgene wat mevrouw Henny Hueting- van Eijmeren al die jaren heeft betekend.

Van 2007 tot de opheffing in 2015 was mevrouw Henny Hueting- van Eijmeren een enthousiast en betrokken lid van de Cliëntenraad van het Gezondheidscentrum De Weide in Hoogeveen. Haar inbreng in de contacten van de raad met artsen en de centrumassistenten was altijd waardevol en getuigde van verstand en inzicht in de te bespreken kwesties. De Cliëntenraad kwam elke maand bijeen en daarnaast vonden besprekingen plaats met artsen en assistenten waar mevrouw Henny Hueting- van Eijmeren ook altijd bij aanwezig was.

Vanaf 2017 is mevrouw Henny Hueting- van Eijmeren als papegaaienverzorgster betrokken bij World of Birds Foundation in Erica.

Elke maandagmiddag rijdt ze naar Erica om te helpen met het verzorgen van 1500 hulpbehoevende papegaaien en andere uitheemse vogels in het opvangcentrum. Ze zorgt ervoor dat alle vogels een extra waterronde en de benodigde aandacht krijgen. Ze is voor de World of Birds Foundation en voor de vogels een onmisbare kracht.

Naast de verzorging neemt ze af en toe enige pr-taken op zich en assisteert bij open dagen om donateurs te werven. Ze heeft gefigureerd in een reportage van twee pagina’s van het Dagblad van het Noorden en is onlangs op stap geweest met een tv-ploeg om het werk van de foundation te laten zien.

Nadat ze weduwe werd heeft ze zich ook enorm ingezet voor het bijeenkomen van lotgenoten: de Vereniging voor Alleen gaanden in Twente.

Door Henk Boer

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: