Economie,  Gemeente Hoogeveen

Herinrichting Het Haagje-Wolfsbos gaat van start

HOOGEVEEN -14 maart 2019 – Om de verkeersveiligheid voor fietsers en automobilisten te verbeteren én een aantrekkelijke entree voor het stadscentrum te creëren, wordt binnenkort gestart met de herinrichting van Het Haagje en de aanleg van rotonde Wolfsbos. De huidige verkeerssituatie is onduidelijk en de bestrating, groenvoorziening en verlichting zijn aan vernieuwing toe. Gistermiddag onthulden gedeputeerde Henk Brink en wethouder Erwin Slomp het bouwbord aan Het Haagje.

Samen met ondernemers en omwonenden Tijdens drie inloopavonden hebben aangrenzende inwoners en ondernemers een reactie kunnen geven op het concept-ontwerp. De reacties van inwoners en ondernemers zijn zo veel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Tijdens een inloopbijeenkomst gisteravond zijn het definitief ontwerp, de planning en de omleidingsroutes getoond en toegelicht. Met de nieuwe inrichting wordt de veiligheid voor alle weggebruikers sterk verbeterd. Er blijven parkeerplaatsen aanwezig door tweezijdig langsparkeren en er komt een twee-richtingen-fietspad aan de noord- en zuidkant. Honderd nieuwe bomen zullen daarnaast zorgen voor een groene impuls van Het Haagje. De provincie heeft subsidie verleend voor de herinrichting.

Werkzaamheden tot december Deze week is gestart met de kap van een aantal bomen, als voorbereiding op de aanstaande nuts- en herinrichtings-werkzaamheden. Begin april start de nutsaannemer met het verleggen van kabels en leidingen aan de zuidkant van Het Haagje. De werkzaamheden voor Het Haagje en de aan te leggen rotonde worden in vier fasen uitgevoerd. De zuidkant en de noordkant van Het Haagje zijn fasen 1 en 2. Fasen 3 en 4 betreffende werkzaamheden aan de noord- en zuidkant van het huidige kruispunt. De verwachting is dat de werkzaamheden van maart tot en met december gaan duren. Tijdens de werkzaamheden worden voor elke fase omleidingsroutes ingesteld voor het verkeer

Geef een reactie