HOOGEVEEN – Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen. Heeft besloten voor de begroting van 2024 een bedrag van 30.000 euro ter beschikking te stellen. Voor het herstel van het Joodse gedenkteken aan de Zuiderweg te Hoogeveen. Dit gedenkteken, met de namen van alle in de oorlog vermoorde Hoogeveners van Joodse afkomst. Vertoont dusdanige tekenen van afbrokkeling en scheuren. Dat bij een strenge winter gevreesd kan worden voor het loskomen van platen en steenwerk. Ingeschat wordt dat het moniment tot nu toe nog te redden is, mits er ook echt ingegrepen worden. Het begrotingsvoorstel is meegenomen in de totale begroting van de gemeente, die dit najaar door de Raad behandeld zal worden.

Het Comité Herdenking Joodse Gemeenschap Hoogeveen organiseert al meer dan 25 jaar herdenkingen bij het monument. Het comité reageert enthousiast op het besluit. Jaarlijks wordt het monument meegenomen tijdens de 4-mei-viering. Iedere 5 jaar is er een grote herdenking op 2 oktober (dag van wegvoering). Tevens is er een jaarlijks moment op de vooravond van Rosh Hashanah, Joods Nieuwjaar. Los daarvan heeft het monument grote betekenis voor alle nabestaanden. Die delen van de Hoogeveense gemeenschap die zich verbonden voelen met het herdenken van wat oorlog met een samenleving doet. Het eerstvolgende moment van een ceremonie is een bijeenkomst op de avond van 15 september, Rosh Hashanah. Dan wordt hier onder meer de bazuin geblazen.

Foto: het monument aan de Zuiderweg te Hoogeveen, inclusief de in de bestrating aangebrachte Davidsster.

Geef een reactie