Elim – De Hervormde kerk van Elim is de afgelopen dagen behoorlijk in het nieuws geweest vanwege de commotie rond het verdwijnen van de torenhaan. Wellicht is het daaraan te danken dat de haan inmiddels weer terecht is. Gelukkig maar!jubileum Herv kerk

Maar de kerkenraad hoopt de komende tijd in het nieuws te blijven (maar nu positief!), want met dankbaarheid mag de Hervormde Gemeente van Elim over enige tijd terugkijken op het 100-jarig bestaan van hun kerkgebouw. Op zondag 27 september 1917 namelijk werd de Hervormde kerk aan het Dwarsgat (zoals het hier toen nog heette) voor het eerst in gebruik genomen en ingewijd. De kerkenraad wil deze gedenkwaardige gebeurtenis niet zomaar laten passeren en graag onder ieders aandacht brengen in het dorp en ook daarbuiten en dit te zijner tijd rond 27 september 2017 op gepaste wijze herdenken en vieren.

Hiervoor is een commissie in het leven geroepen om gestalte te geven aan de viering van dit heuglijke feit. Deze jubileumcommissie bestaat uit 3 kerkenraadsleden en 3 gemeenteleden. Verder zijn er nog 2 personen bereid gevonden om medewerking te verlenen: zij zullen zich verdiepen in de historie van de kerk en zich bezighouden met fotomateriaal.

De commissie is inmiddels twee keer bij elkaar geweest en er is voorzichtig gebrainstormd over de vorm waarin een en ander gegoten zou kunnen worden. Zo liggen er al enkele provisorische plannetjes op tafel.

Een belangrijke vraag van de commissie aan alle inwoners van Elim, maar ook aan mensen daarbuiten die ooit lid zijn geweest van, of contacten hebben gehad met bovengenoemde gemeente, is de volgende: Bent u in bezit van materiaal waarvan wij denken dat het interessant of bezienswaardig zou kunnen zijn aangaande de historie van de kerk, dan zouden zij daar graag gebruik van willen maken. Hierbij wordt gedacht aan fotomateriaal, krantenartikelen, boekwerkjes,

Voorwerpen, kaarten e.d. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de commissieleden, tel. 0528-352076 of 0528-351562.
De jubileumcommissie hoopt op veel medeleven en betrokkenheid bij dit gedenkwaardige jubileum dat op handen is.

Door Henk Boer

Geef een reactie