HOOGEVEEN – Het echtpaar Otten kreeg uithanden van burgemeester Karel Loohuis. De bij passende versierselen opgespeld als: Lid in de orde van Oranje Nassau.

De heer Otten was van 1975-1980 secretaris bij Dorpsbelangen Fluitenberg. Hij maakte notulen en deed alle verdere administratieve taken die bij de functie van secretaris hoorden.

Bij de school met de Bijbel De Akker in Pesse was de heer Otten lid en de laatste vier jaar voorzitter van het bestuur van 1990-1999. De school was in die tijd een zelfstandige school. Hij heeft in de jaren dat hij voorzitter was veel betekend voor de school en was actief in het zoeken naar het bestaan van christelijk onderwijs in de regio.

Hierbij heeft hij een rol gehad in de voorbereiding tot het oprichten van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Drenthe, thans Trefonderwijs en was betrokken bij het in stand houden van het Christelijk Onderwijs in Pesse en hielp mee aan het overkoepelende orgaan in Zuid Oost Drenthe.

Van 1997 tot heden is de heer Otten betrokken bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Hoogeveen:
Hij was lid van het bestuur van de Commissie van beheer van 1997-2001.

Bij het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld is de heer Otten van2013 lid en vanaf 2017 tot heden bestuurslid. Hij int de contributie en verstuurd aanmaningen. Deze verantwoordelijke functie vervult hij consciëntieus. De heer Otten is in het dorp Fluitenberg actief en helpt mee in de brede zin.


Mevrouw Otten-Ziengs paste van 1999-2002 een dag in de week op een tweeling van een mevrouw die een studie ging volgen om zo de ouders te ontlasten. Daarbij had ze ook haar eigen 5 kinderen. Ze verzorgde de tweeling, gaf ze te eten en drinken en hield ze bezig.

Mevrouw Otten-Ziengs zat van 2005-2016 in de thuisfrontcommissie van Babyhuis Ruama in Mozambique
De thuisfrontcommissie ondersteunt mevrouw Jannie Kruize vanuit Nederland, die als zendeling in Mozambique aan het werk was en baby’s opving waarvan de ouders waren overleden of niet in staat waren de zorg op zich te nemen. Deze kinderen werden opgevangen, kregen eten, medische zorg en scholing tot ze oud genoeg waren om naar familie te gaan of zelfstandig te kunnen leven. Deze werkzaamheden hebben in de loop der jaren in verschillende steden plaats gevonden, zoals Inhaminga, Marromeu en Luabo.

De commissie helpt door middel van financiële ondersteuning, gebed en het leveren van materiele middelen.
Mevrouw Otten-Zings verzamelde en maakte spullen die verkocht konden worden. De opbrengsten kwamen voor 100% ten goede aan het goede doel. Mevrouw Otten-Ziengs was bij elke gelegenheid aanwezig om geld in te zamelen. Op bazaars, braderieën deed ze de verkoop van goederen ten behoeve van het babyhuis. Ze was in de jaren dat ze betrokken was, maar ook in de jaren daarna een goede ambassadeur voor het babyhuis.

Mevrouw Otten-Ziengs is ook vrijwilliger bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Hoogeveen.
Vanaf 2005 tot heden is ze betrokken bij de Vrouwendienst waar ze als wijk- en bezoekdame diverse bezoekjes aflegt. Als bezoekdame is ze een bijzondere steun bij wel en wee voor veel leden van de kerk. Zij observeert, signaleert en schakelt mensen in wanneer zij dat nodig acht. Zo wordt wekelijks de Zondagse bloemengroet, op haar voorstel, door de wijkdame bezorgd bij mensen die dat even nodig hebben. Door haar vriendelijkheid is zij toegankelijk en zo de vraagbaak voor velen uit de gemeente.
Binnen het bestuur is mevrouw Otten-Ziengs 4 jaar secretaresse geweest.
Als pastoraal coördinator is mevrouw Otten-Ziengs vanaf 2013 tot heden het centrale aanspreekpunt voor predikanten, pastoraal werkers, kerkenraadsleden en gemeenteleden als het aankomt op het regelen en organiseren van pastorale aandacht, doopdiensten, belijdenisdiensten, trouwerijen, begrafenissen, opname in tehuizen, ziekte etc. Wekelijks verzorgt zij daarbij ook de kanselafkondigingen namens de kerkenraad.

Bij de Christelijke Plattelandsvrouwen Pesse, nu Passage Pesse is mevrouw Otten-Ziengs vanaf 2009 bestuurslid.
Op 1 december 1981 werd zij lid en inmiddels zit ze alweer 12 jaar in het bestuur. Ze was/ is secretaresse, notulist en maakte bv. in dichtvorm het jaarverslag. Ze heeft een positieve opstelling waardoor velen betrokken raken.
Ook als er iets te vieren is dan kan men rekenen op de medewerking van mevrouw Otten-Ziengs; een stukje voordragen of met iemand anders een sketchje opvoeren.
Ze heeft de afgelopen jaren ook vele zieken bezocht met een bloemetje of een attentie.

Van 2010-2017 was mevrouw Otten-Ziengs vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. De vereniging is een van de grootste landelijke vrijwilligersorganisaties met circa 33.000 vrijwilligers verdeeld over zo’n 1000 regionale en plaatselijke afdelingen. Er wordt gestreefd naar een samenleving waarin iedereen kan genieten van de leuke dingen van het leven.

Mevrouw Otten-Ziengs heeft zich ingezet tijdens 8 Zonnebloemvakanties met het hotelschip door Nederland en Duitsland. Deze vakanties zijn bestemd voor langdurig lichamelijk zieken, lichamelijk gehandicapten en lichamelijk hulpbehoevende ouderen.

Zonder de inzet van vrijwilligers zou het een en ander zowel voor De Zonnebloem als voor de betrokken zieken onbetaalbaar zijn. Mevrouw Otten-Ziengs stond als verpleegkundige 1 week per jaar vakantiegangers dag en nacht bij. Naast het verplegen en verzorgen maakte ze ook een gezellig praatje met de gasten, at samen met hen en hielp met allerlei uitstapje.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: