Hoogeveen – Werken aan vrede en menswaardigheid horen bij de uitgangspunten van het Apostolisch Genootschap. Daarom is dit jaar de heer Paul Glaser uitgenodigd om een voordracht te houden met als titel “Tante Roosje”.

Roosje is een levenslustige en ondernemende danslerares. Wanneer de nazi’s de macht grijpen begint voor haar, 25 jaar oud en Joods, een levensgevaarlijk avontuur. Wanneer haar man zich aansluit bij de nazi’s plaatst haar dat voor dilemma’s waarin zij haar eigen keuzes zal moeten maken.

Paul Glaser heeft lange tijd het verhaal van zijn tante niet gekend. Tijdens een bezoek aan Auschwitz ontdekt hij echter, in een vitrine, een koffer uit Nederland. Tot zijn verbazing staat zijn achternaam op de koffer. Dit is voor hem het moment om het familiegeheim te gaan onthullen; het verzwegen lot van tante Roosje.

Met zijn presentatie brengt Paul het schokkende, ontroerende en meeslepende verhaal van zijn tante tot leven. Een uitzonderlijk en waar gebeurd verhaal dat je raakt tot in het diepst van je ziel en dat laat zien dat een scherp onderscheid tussen goed en fout in de oorlog niet bestaat. Deze geschiedenis mag niet geheim blijven.

De voordracht vindt plaats op maandag 10 april 2017 in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de van Limburg Stirumstraat 84 in Hoogeveen. Aanvang is om 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen aan Paul Glaser. Voor een bloemstuk tijdens de 4 mei herdenking is een vrijwillige bijdrage van harte welkom.

Geef een reactie