Hoogeveen – Het klooster aan de Brinkstraat in Hoogeveen staat aan het begin van een grootscheepse metamorfose. Onder het motto ‘Fit door het leven’ verrijst een centrum dat jong en oud helpt gezond en fit te leven. Informeren en ervaren, staan centraal. Het is een voor Nederland uniek concept.klooster-hoogeveenHet centrum is een initiatief van Ruud Slot van De Zorg-Zaak uit Hoogeveen. Ook de Hoogeveense ondernemer Dick Kollen is nauw betrokken bij de plannen. Het Klooster Hoogeveen staat straks open voor iedereen die zich wil laten informeren over een fit en gezond leven.
“Jong en oud, ziek en niet ziek, vanuit Het Klooster Hoogeveen geven we ondersteuning en informatie om fit door het leven te gaan,” vertelt Ruud Slot. “Het begrip fit is het verbindende thema tussen voeding, beweging, vitaliteit, preventie, domotica en e-health.”

Modelwoning
Door het inrichten van een modelwoning worden alle mogelijkheden op het gebied van domotica gepresenteerd. Onder domotica worden eenvoudige woningaanpassingen verstaan die het mogelijk maken langer zelfstandig te wonen. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren prettig en comfortabel. De presentatieruimtes worden samen met studenten ingericht en voortdurend aangepast aan de nieuwste technieken.
E-health gaat over digitale toepassingen in de zorg. Op afstand diagnoses stellen, videocontact met de thuiszorg, telemonitoring van mensen met een chronische aandoening en online consulten zijn een paar voorbeelden van e-health.

Beweging en voeding
Het onderwerp beweging komt onder meer naar voren in een bijzondere oefenruimte. Bezoekers kunnen ervaren wat eenvoudige oefeningen op speciale trampolines kunnen doen voor onder meer stabiliteit en conditie.
Fit door het leven, kan niet zonder aandacht voor voeding. En dat blijft niet bij informatieoverdracht. Een cateraar opent een restaurant met een kaart die zoveel mogelijk biologisch is. Ook de binnentuin van het klooster wordt door de cateraar in gebruik genomen. Met experimentele concepten wordt iedereen, bezoekers van Het Klooster Hoogeveen en liefhebbers van lekker eten, culinair verleid. Ook het drinken van een gewoon kopje (biologische) koffie staat voor een belevenis.

Ontwikkelingen
“We zijn nu met verschillende partijen die willen participeren in Het Klooster Hoogeveen in gesprek,” vertelt Ruud Slot. “We hebben een sterke voorkeur voor lokale initiatieven. Partijen die actief zijn in de nulde- tot anderhalvelijnszorg nodig ik uit met ons mee te doen. Belangrijk is dat ze passen binnen het concept van Het Klooster Hoogeveen en diensten bieden die aanvullend zijn ten opzichte van de betrokken partners.”
De winkel van de ZorgZaak die nu nog gevestigd is aan de Hoofdstraat verhuist naar Het Klooster Hoogeveen. Hetzelfde geldt voor de trainingsruimten voor verpleegkundigen die boven de winkel zijn gevestigd. Het nieuwe skills lab biedt unieke trainingsmogelijkheden voor onder meer thuiszorgorganisaties en zorginstellingen.
Op de Facebookpagina www.facebook.com/hetkloosterhoogeveen kan iedereen de ontwikkelingen volgen. Naar verwachting wordt halverwege 2016 Het Klooster heropend.

Geschiedenis
Het honderd jaar oude klooster werd op 12 februari 1905 in gebruik genomen door paters karmelieten uit Zenderen. Vanuit het klooster werd zielzorg verleend aan katholieken in Hoogeveen en wijde omgeving. In 1957 vertrokken de paters, maar werd nog een aantal jaren gekerkt in het klooster. Tot 2004 was het glasmuseum van Cees van Olst in het klooster gevestigd. Sinterklaas gebruikte het klooster een aantal jaren als tijdelijk onderkomen, voor het laatst in 2013.
Het beeldbepalende klooster aan de Brinkstraat staat op de provinciale monumentenlijst. Zowel vanwege de cultuurhistorische als de architectuurhistorische waarde. Het is gebouwd in een sobere Neogotische stijl en kent een zorgvuldige detaillering.

Door Henk Boer

Geef een reactie