Elim – De belangstelling was in 2010 al groot, ca. 3000 bezoekers werden verwelkomd. In de jaren erna bleef de belangstelling toenemen, tot maar liefst ruim 7500 bezoekers tijdens de editie van 2015!

https://youtu.be/Apr_bLGhIJg

meer-van- galilea (16)-1

En gisteravond was het weer raak veel bezoekers die met veel belangstelling op het evenement afkwamen. En verademend stonden te luisteren naar de verhalen. Zo ook die van Maria de moeder van Jezus. Zij werd geïnterviewd door een journaliste van het Gallige dagblad. Die haar ondervroeg over het leven van Jezus.

Het meer van Galilea in de tijd dat Jezus op aarde was. Vissersboten, huisjes uit die tijd, een heel paleis, herders met schapen, ezels, kraampjes, romeinse soldaten, muzikanten, toneelspelers, figuranten en dat allemaal in bijpassende kleding. Kortom een avond met vertolkingen van de gebeurtenissen uit die tijd, die nagespeeld en verteld worden.

Door Henk Boer

Geef een reactie