Hoogeveen – Het Podium in Hoogeveen heeft besloten om in 2015 een intensievere samenwerking aan te gaan met Theater De Tamboer. Mede als gevolg van de intensieve overleggen binnen het consortium C5 concludeert de instelling dat er veel kansen zijn om méér voor elkaar te betekenen. Het Podium ziet in De Tamboer meer en meer een partner met raakvlakken op de culturele werkvloer, waarmee een breed cultureel aanbod en de opstapfunctie naar cultuur verder ontwikkeld kan worden.

In de komende weken zullen er gesprekken plaatsvinden tussen het management en het bestuur van Het Podium en de directie en Raad van Commissarissen van De Tamboer om de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking in 2015 te onderzoeken.

Het Podium is blij dat het College van B&W de C5 het vertrouwen schenkt én cultureel Hoogeveen de ruimte geeft om zich op deze manier te ontwikkelen. Het Podium blijft én borgt de opstapfunctie naar cultuur, de uitgangspunten en de doelstellingen. Het Podium wil met deze stap de inwoners van de gemeente Hoogeveen een ruimer cultureel aanbod bieden en hen daardoor nog beter bedienen.

Door Henk Boer

Geef een reactie