HOOGEVEEN – De voorzitter van de VO-raad, Henk Hagoort, had maandagochtend een duidelijke boodschap aan de medewerkers van het Roelof van Echten College (RvEC) in Hoogeveen. Om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen blijven aanbieden, is het belangrijk dat scholen en schoolbesturen met elkaar samenwerken om het lerarentekort aan te pakken. Een boodschap die Ghita Kolker (voorzitter stuurgroep Noorderwijzer en lid kerndirectie Esdal College) en Albert Weishaupt (bestuurder RvEC) van harte onderschrijven.

De eerste schooldag in januari stond voor de medewerkers van het RvEC in het teken van Richting Roelof Robuust. Naast de voorzitter van de VO-raad was Lex Leone, kwartiermaker aanpak lerarentekort van het Ministerie van OCW, ook aanwezig. Gezamenlijk werd gebrainstormd over de vraag hoe het onderwijs toekomstbestendig kan worden. Belangrijkste aandachtspunt was het lerarentekort en de daarmee samenhangende werkdruk. “De verwachting is dat we op termijn 20% minder leraren hebben”, zegt Weishaupt. “Als we de manier waarop we ons onderwijs hebben georganiseerd niet veranderen, kunnen we daardoor geen onderwijs van voldoende kwaliteit meer bieden. Het moet dus anders. Over hoe het anders kan hebben de medewerkers samen met deskundigen in verschillende workshoprondes nagedacht. Met de ideeën die daaruit voortgekomen zijn, gaan we de komende periode concreet aan de slag om uiteindelijk een robuust, toekomstbestendig RvEC te worden.”

Samenwerken binnen Noorderwijzer
Weishaupt benadrukt dat hier niet alleen binnen het RvEC over wordt nagedacht. “Binnen Noorderwijzer, een samenwerkingsverband tussen veertien VO-scholen in Drenthe, Steenwijk en Ter Apel, het Drenthe College en de drie lerarenopleidingen, is het anders organiseren van ons onderwijs om het lerarentekort aan te pakken één van de thema’s waar we over nadenken.” “Op verschillende scholen binnen Noorderwijzer zijn ontwikkelingen als op het RvEC in gang gezet”, vertelt Kolker. “Dit doen we vanuit de overtuiging dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het bieden van goed onderwijs aan kinderen in onze regio. Noorderwijzer is een mooi voorbeeld van de kracht van samenwerking tussen scholen. We sluiten met dit samenwerkingsverband bovendien naadloos aan op de boodschap van Henk Hagoort van de VO-raad. Samen kunnen we meer.”

Breed palet aan mogelijke oplossingen voor lerarentekort
“Natuurlijk hebben we niet de illusie dat we in één dag een oplossing kunnen vinden voor het lerarentekort”, zegt Weishaupt. “Maar we zijn erg blij met de opbrengst van onze workshops. Ons onderwijs slimmer organiseren met behulp van ICT is bijvoorbeeld besproken. Of de tijd dat docenten voor de klas staan inkorten door experts van buiten in te zetten, zodat er meer tijd is voor professionalisering en het vak aantrekkelijker wordt. Zo maar enkele voorbeelden die laten zien dat we in staat zijn om out of the box te denken en breed willen inzetten op mogelijke oplossingen.”

Fotobijschrift: Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad, moedigt de RvEC’ers aan om gezamenlijk de goede stappen te blijven zetten.
Foto: Kim Stellingwerf

Geef een reactie