Hoogeveen/Meppel – Enige tijd geleden zijn een aantal bestuursleden van de Historische Kring Hoogeveen bij de Stichting Oud Meppel op bezoek geweest. Bij die gelegenheid kwam aan de orde het bestaan van een behoorlijk beschadigde plaquette die op het graf van Roelof Lubberts bevestigd is geweest.

Roelof Lubberts was een geboren Hoogevener en vanuit Hoogeveen als DABO-chauffeur onderweg om op 11 mei 1940 Nederlandse militairen per bus naar Kornwerderzand te brengen. Bij vijandelijkheden bij de zogenaamde Wons-stelling is hij door een kogel geraakt en overleden. Hij is door de Oorlogsgraven Stichting erkent als oorlogsslachtoffer.

Daarmee was hij een van de eerste Hoogeveense oorlogsslachtoffers. Hij is in Hoogeveen begraven en omdat zijn vrouw/weduwe Meppelse was is hij in Meppel herbegraven nadat ook zij (maar dan in 1997) overleed. Bij die herbegrafenis is een steen geplaatst zoals die via het Graven-archief Mepper te zien is. Vóór die tijd was ook nog een plaquette aanwezig met de tekst “Ter nagedachtenis aan onze voor het vaderland gevallen collega R. Lubberts: Het “DABO” personeel”.

Navraag door de Stichting bij de beheerder van de begraafplaats leerde dat de beschadigde plaquette nog steeds op de begraafplaats aanwezig is, naar verluid achter de huidige steen, op de grond. De familie heeft intussen afstand van alle rechten gedaan en het lijkt de beheerder geen probleem om de plaquette veilig te stellen en over te dragen aan de Historische Kring Hoogeveen.

De Historische Kring Hoogeveen vindt de (brokken) plaquette, mét het verhaal erbij, zodanig van belangrijk is dat zij deze plaquette graag in bezit willen veiligstellen.

Vandaag was er een delegatie van de Stichting Oud Meppel die de plaquette overdroeg aan het bestuur van de Historische Kring Hoogeveen. De overdracht vond plaats in het “Kringhuus” van de Historische Kring aan de Schutstraat 167.

[smoothslider id=’1′]

Door Henk Boer

Geef een reactie