Elim – In de laatste week van september en de eerste week van oktober zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van Elim. De jubileumcommissie, bestaande uit Bert Schonewille, Reina Schonewille, Ria ten Caat, Roelof Dekker, Tinus Bakker en Bertus Hartman, is al geruime tijd bezig met het treffen van de nodige voorbereidingen voor de feestelijkheden.

  1. Het programma hiervoor gaat er als volgt uitzien,
    Op woensdag 27 september 2017 is het precies 100 jaar geleden dat het kerkgebouw werd ingewijd en in gebruik genomen. Op die avond, dus van de 27e september, is er een feestelijke gemeenteavond gepland in ‘De Open Deur’, waarvoor alle gemeenteleden van harte uitgenodigd zijn. We hopen dan gezellig samen te zijn, samen te zingen, te luisteren en terug te kijken naar het verleden in woord en beeld. Ook zal er natuurlijk gelegenheid zijn om een praatje met elkaar te maken en iedereen zal een hapje en een drankje aangeboden worden. Te zijner tijd zullen alle gemeenteleden hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging krijgen.
  2. Omdat de commissie graag het hele dorp bij de jubileumviering wil betrekken, zal er “Open Huis” gehouden worden op zaterdag 30 september. Dat wil zeggen dat het kerkgebouw die dag open staat van 10:00 uur tot 16:00 uur voor alle inwoners van Elim en uiteraard ook voor geïnteresseerden van buitenaf. Iedereen die daar prijs op stelt – ook niet-leden van de Hervormde. Gemeente – kan dan komen binnenvallen op een tijd die hem/haar het beste past. Er zal dan o.a. een doorlopende diavoorstelling te zien zijn over de geschiedenis van het kerkgebouw. Ook zal er een tentoonstelling zijn van oude foto’s, kaarten, tekeningen enzovoort. en er zijn muzikale intermezzo’s met orgel en blaasinstrumenten. Ook dan staat er natuurlijk een kopje koffie/thee/limonade voor iedereen klaar. Dus zeker de moeite waard om er even wat tijd voor uit te trekken. Op deze beide bijeenkomsten zal er ook een geïllustreerd herdenkingsboekje verkrijgbaar zijn, waarin meer te lezen valt over de geschiedenis van het kerkgebouw. De kosten hiervan bedragen € 4,00.
  3. Tot slot is er op zondag 1 oktober in het kerkgebouw om 10:00 uur een herdenkingsdienst, die geleid zal worden door pastoraal medewerker, Hans Lowijs, waarin met dankbaarheid teruggekeken mag worden op de voorbije 100 jaar. Na afloop van deze dienst zal er weer gelegenheid zijn om onder het genot van een kopje koffie/thee nog even na te praten. Ter afsluiting zullen alle aanwezigen welkom zijn bij een gezamenlijke broodmaaltijd. De kerkenraad en de jubileumcommissie nodigen u dan ook van harte uit om op één (of meerdere) van bovengenoemde samenkomsten aanwezig te zijn en zullen het zeer op prijs stellen om u daar te kunnen ontmoeten.

Geef een reactie