De gemeente laat de komende maanden van een groot aantal woningen bepalen hoe het is gesteld met onder meer de kwaliteit, het onderhoud en recente verbouwingen, zoals dakkapellen en uitbreidingen. Ook wordt gekeken naar de ligging en de inhoud van de woning.

Dat is nodig om de huizen te kunnen taxeren voor de Wet WOZ. Op deze WOZ-waarde worden verschillende belastingen gebaseerd, waaronder de onroerendezaakbelasting (OZB).

Twintig procent
De Waarderingskamer (de toezichthouder op de Wet WOZ) verplicht alle gemeenten om elk jaar twintig procent van het woningbestand op deze manier te controleren.
De gemeente stuurt binnenkort een aantal woningeigenaren een inventarisatieformulier met vragen over de kwaliteit, de staat van onderhoud en de aanwezige voorzieningen. Ook wordt de eigenaar gevraagd te controleren of de gemeentelijke gegevens over de woningtypering, het bouwjaar en inhoud kloppen.

Foto´s
Naast deze controle worden alle woningen in de gemeente opnieuw gefotografeerd. Dit wordt gedaan door een controleur van de gemeente. Alleen de buitenkant wordt gefotografeerd, maar het kan voorkomen dat de controleur toestemming vraagt rond de woning te lopen om een goede foto te kunnen maken van het huis en eventuele bijgebouwen. De controleur kan zich altijd legitimeren met een legitimatiebewijs van de gemeente.

De woningeigenaren die een inventarisatieformulier ontvangen, wordt gevraagd om het formulier binnen tien werkdagen terug te sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. Meer informatie is te krijgen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente, telefoon 14 0528.

Door Henk Boer

Geef een reactie