Bethesda,  Maatschappelijk,  Nieuws uit Hoogeveen

Hoogeveen in gesprek over toekomst ziekenhuis Bethedsa

Hoogeveen – In en overvolle Tamboer met meer dan 1.000 aanwezigen werd over de toekomst van Bethesda gesproken.

Aanwezig waren onder andere Treant bestuurder Carla van de Wiel van Raad van Bestuur, David Post van de medische staf, Klaas Reenders voormalig lid van het actiecomité, namens de Hoogeveense Huisartsen Dr. Dijkema, Wethouder Erik Giethoorn namens de gemeente en Norbert Hoogers, directeur van verzekeraar Zilverenkruis.

Veel inwoners zijn bezorgd en bang dat het ziekenhuis Bethesda verder wordt uitgekleed. Treant maakte haar verontschuldigingen en gaf toe dat er veel gesproken is de afgelopen jaren over Bethesda maar niet met de inwoners. Treant beloofde dat er vanaf nu een dialoog zal worden opgestart. Daarnaast blijft Bethesda volgens Treant volwaardige basiszorg bieden aan de regio.

Bethesda alleen heeft geen bestaansrecht
Bestuurder van der Wiel benadrukte dat Bethesda zonder een fusie geen bestaansrecht heeft en dat samenwerking noodzakelijk is. Niet alleen om zorg betaalbaar te houden maar zeker ook vanwege de kwaliteit. Ook worden richtlijnen bijvoorbeeld voor het hebben van een Intensive Care op landelijk vlak verder verscherpt, dat zou betekenen dat Hoogeveen voor 1,5 patiënt voor de Intensive Care per week een volledig team 24 uur per dag en 7 dagen per week aanwezig moet zijn. Volgens David Post van de medische staf verandert er niets aan de huidige situatie, spoedzorg blijft in Hoogeveen. Voor complexere behandelingen zal de patiënt alleen vaker in een ander ziekenhuis terecht moeten, maar dat is nu ook voor een deel al zo.

Inwoners worden betrokken
Het ziekenhuis is momenteel met de medische staf in gesprek, waar welke zorg zal worden verleend. Een concept rapport is in december uitgelekt en maakte het beeld voor Hoogeveen niet rooskleuriger. Voor oogheelkunde zouden Hoogeveners voortaan in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal terecht moeten. Veel aanwezigen in de Tamboer ageerde tegen de reisafstanden. Emoties en verontwaardiging was duidelijk voelbaar in de zaal. Het conceptstuk heeft een concept status, vertelde David Post van de medische staf. Hij benadrukte samen met Bestuurder van der Wiel dat inwoners er nog bij betrokken worden.

Hoogevener in de top van Treant
De bijeenkomst in Bethesda krijgt nog een vervolg; de gemeenteraad in Hoogeveen vergadert 20 maart over Bethesda tijdens een speciale raadsvergadering. De VVD liet na afloop van de avond weten dat de binding in de Raad van Bestuur en Toezicht met Hoogeveen, die vroeger zo sterk was is verdwenen. De top van Treant woont niet in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. De partij wil dat de verbinding wordt hersteld en doet onderzoek naar het uitbreiden van de Raad van Toezicht met een Hoogeveens lid. De VVD fractie denkt dat daarmee de Hoogeveense belangen op korte en langere termijn beter kunnen worden geborgd.

Hoe de toevoeging van een Hoogeveens lid in de Raad van Toezicht moet worden vormgegeven, wil de VVD de komende week gaan uitzoeken. Ze zal hiervoor in gesprek gaan met de voorzitters van de cliëntenraden, andere raadsfracties en de Raad van  Toezicht.